Janice Vidal ft. Michael Wong – Tung Mung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NANG YAU NEI, FAAI WOOT MO HOH BEI, HOH BA BEI KWAANG GAAI, JEUNG YAU JUN TIN DEI
YAM HOH SI HAU NA HANG WAAI YI NEI, NING YUEN BAT TENG TA YAN SUET SI SUET FEI

CHUI LIU NEI, MOOT BIT YAN HOH BEI, JI SUI NGOI DO DAI, NAAN DO TIN DO GEI
YAM HOH YUNG MAAU TIU GIN DO HEI FOON NEI, KEI SAT SEUNG NGOI MOOT YAN YAU LEUNG NEI YA BAT GEI HEI

BIT YIU HEI PIN NGOH LAU LUI YAT DIK YIK YI TAAI DOH
JUNG SI NGOH DAAI HOH JUNG WAAI NGOH YI PIN HAK NAAN LEI
YAT GUNG FAN HOH SUEN DOH KEI SAT NGOH MEI SEUNG JI DO SUI JOI NGOI DAK DOH
YUEN NEI SEUNG SUN NGOH MING YAT JAM YEUNG MO JOH NGOH YA HOH
YUE PING YAT DAAI GEI POOI NGOI WOO NGOH, YUE GWOH, FA HOI GING BAT GIT GWOH
DO BAT WONG WONG YAT SEUNG CHUE HAAI WOH MUNG YAT TUNG JO GWOH
BIT YIU HEI PIN NGOH LAU LUI YAT DIK YIK YI TAAI DOH
JUNG SI NGOH DAAI HOH JUNG WAAI NGOH YI PIN HAK NAAN LEI
YAT GUNG FAN HOH SUEN DOH KEI SAT NGOH MEI SEUNG JI DO SUI JOI NGOI DAK DOH
PANG JEUK YI SEUNG NGOI GWOH, MING YAT JAM YEUNG MO JOH, (WOO FA DONG YIN JAAU NGOH)
NEI YA HOH YUE PING YAT DAAI GEI POOI NGOI WOO NGOH, (SEUNG DAK TAAI DOH)
YUE GWOH, FA HOI GING BAT GIT GWOH

DO BAT WONG WONG YAT SEUNG CHUE HAAI WOH, MUNG YAT TUNG JO GWOH
WAAN TAAI FAAI SUN YAM CHING BAT SEI, JI SEUNG KWAANG KWAANG GAAI, YAU JUN TIN GUNG DEI
JAU YUE TUNG WA CHUNG HOI CHI DOH MOH MEI
KEI MONG YAT CHUT SAN BIN NA WAI, JUI HAU WAAN SI NEI
[tab:Chinese]
能有你 快活无可比 可把臂逛街 像游尽天地
任何时候哪肯怀疑你 宁愿不听他人说是说非

除了你 没别人可比 只需爱到底 难道天妒忌
任何容貌条件都喜欢你 其实相爱没因由量你也不记起

别要欺骗我 流泪一滴亦已太多
重视我大可纵坏我 已片刻难离
一公分可算多 其实我未想知道谁在爱得多
愿你相信我 明日怎样无助 我也可
如平日大几倍爱护我 如果 花开竟不结果
都不枉往日相处谐和 梦一同造过
别要欺骗我 流泪一滴亦已太多
重视我大可纵坏我 已片刻难离
一公分可算多 其实我未想知道谁在爱得多
凭着已相爱过 明日怎样无助 (护花当然找我)
你也可如平日大几倍爱护我 (想得太多) 如果 花开竟不结果

都不枉往日相处谐和 梦一同造过
还太快信任情不死 只想逛逛街 游尽天共地
就如童话从开始多么美
期望日出身边那位 最后还是你
[tab:END]

1 thought on “Janice Vidal ft. Michael Wong – Tung Mung”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *