Hotcha – Daai Cheung Min

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHAANG DAK HEI DAAI CHEUNG MIN, BOON SIU JE JOI TOI BIN
BAT BIT DANG DOI MING TIN, YIN JOI JAU JUN CHING JIM GIU
DAAI CHEUNG MIN, MAI GO FUNG, JOI YIN SIU
DANG GWONG YAT JIK KONG SIM, LOI BA YIU JUN CHING JIM GIU
YIN SAT SAT JOI CHAM MOON MA
SEUNG BAAN DOH MOH HOH PA, CHUNG MEI FONG GWOH YAU SAN GA
YIN JOI YIN JOI, KONG YIT TIU BA
JEUK GOO BAAN DIK SUT SAAM, SUI YAU WOOI HON NEI YAT NGAAN
YAT HEI TIU MO BIN SI JUI WAI DAAI
MOOI GOH FAAN NO YA BEI NGA GAAI
GO CHA DIT BOK DAAP JEUK TIU MO HAAI
LOI MONG NGOH SAAM WAI YAT TAI, NEI FAAI TUET HUI BO TAAI
YAT BAAK DUI LA BA, WAAN WOOI CHUEN CHEUNG GWANG JA
YEUNG YIT BOH DIK GOH LOI YIN LEUNG JE YAT MAAN
YI BAAT SAP GOH GIT TA, LOI WOOI CHUEN CHING GWANG JA
JOI DAAN TIU JUNG FAAN TANG YAU YUE GUI SING KAP DIK FUNG GAAK
CHAANG DAK HEI DAAI CHEUNG MIN, BOON SIU JE JOI TOI BIN
BAT BIT DANG DOI MING TIN, YIN JOI JAU JUN CHING JIM GIU
DAAI CHEUNG MIN, MAI GO FUNG JOI YIN SIU
DANG GWONG YAT JIK KONG SIM, LOI BA YIU JUN CHING JIM GIU
YAT YAT YE YE, MO BOON LUI
MOOI TIN SAT SUK GA LUI CHUEN BO HING CHUI YA SAT HUI
JIK JIK MOK MOK, KEI SAT YAU JUI
FAAI SA YAT SA HEUNG SUI, CHUEN BO PAAI DUI FAAI SE HUI
HOI SAM TIU MO BIN SI JUI JI YAU, TIU MO JIK DO MO TOI SIN DAU
HOI SAM NA YIU SAP MAAN GOH LEI YAU, YUE YEUK NEI
NGOI NGOH NGOI NGOH NGOI NGOH YIU NGAAI CHUT HAU
YAT BAAK DUI LA BA, WAAN WOOI CHUEN CHEUNG GWANG JA
YEUNG YIT BOH DIK GOH LOI YIN LEUNG JE YAT MAAN
YI BAAT SAP GOH GIT TA, LOI WOOI CHUEN CHING GWANG JA
JOI DAAN TIU JUNG FAAN TANG YAU YUE GUI SING KAP DIK FUNG GAAK
CHAANG DAK HEI DAAI CHEUNG MIN, BOON SIU JE JOI TOI BIN
BAT BIT DANG DOI MING TIN, YIN JOI JAU JUN CHING JIM GIU
DAAI CHEUNG MIN, MAI GO FUNG JOI YIN SIU
DANG GWONG YAT JIK KONG SIM, LOI BA YIU JUN CHING JIM GIU
SING GWONG SIM SIM JUNG TIU MO, FONG CHI YUET KAU LUI MAAN BO
BAT TIU DUNG SAN TAI WOOI LO
JE PAAK JI SEUNG MEI JING HA BING MEI JING HA YIN JOI DAAP BO, MOOT YAT SEUNG MEI DO
MOOI DUI LA BA, WAAN WOOI CHUEN CHEUNG GWANG JA
MOOI GOH GIT TA, LOI WOOI CHUEN CHING GWANG JA
YIN JOI MO WOOI BAT NANG TING HA, JAM MOH NANG TING HA
SAM SING LOI CHUEN DAAT, JI JUN YUNG DIN GIT, TA
KWA LA LA DAAI CHEUNG MIN, BOON SIU JE JOI TOI BIN
BAT GOON GAM YAT MING TIN, YIN JOI JAU JUN CHING JIM GIU
DAAI CHEUNG MIN, MAI GO FUNG JOI YIN SIU
DANG GWONG YAT JIK KONG SIM, MO BAAN FAAT JAAM TING YAT MIU
DAAI CHEUNG MIN, BOON SIU JE JOI TOI BIN
GAM TIN MOH LIK MO BIN, NANG YEUNG NEI JUN CHING JIM GIU
DAAI CHEUNG MIN, MAI GO FUNG JOI YIN SIU
DANG GWONG YAT JIK KONG SIM, LOI GUNG NEI YIN CHEUNG JUNG GWOH DIN
[tab:Chinese]
撑得起大场面 本小姐在台边 不必等待明天 现在就尽情尖叫
大场面 咪高峰 在燃烧 灯光一直狂闪 来吧要尽情尖叫
现实实在沉闷嘛 上班多麽可怕 从未放过有薪假
现在现在 狂热跳吧 著古板的恤衫 谁又会看你一眼
一起跳舞便是最伟大 每个烦恼也被瓦解
高叉跌膊踏著跳舞鞋 来望我叁位一体 你快脱去煲呔
一百对喇叭 环迴全场轰炸 让热播的歌来燃亮这一晚
以八十个结他 来回全程轰炸 在弹跳中翻腾犹如巨星级的风格
撑得起大场面 本小姐在台边 不必等待明天 现在就尽情尖叫
大场面 咪高峰在燃烧 灯光一直狂闪 来吧要尽情尖叫
日日夜夜 无伴侣 每天瑟缩家里 全部兴趣也失去
寂寂寞寞 其实有罪 快灑一灑香水 全部派对快些去
开心跳舞便是最自由 跳舞直到舞台擅抖
开心哪要十万个理由 如若你 爱我爱我爱我要嗌出口
一百对喇叭 环迴全场轰炸 让热播的歌来燃亮这一晚
以八十个结他 来回全程轰炸 在弹跳中翻腾犹如巨星级的风格
撑得起大场面 本小姐在台边 不必等待明天 现在就尽情尖叫
大场面 咪高峰在燃烧 灯光一直狂闪 来吧要尽情尖叫
星光闪闪中跳舞 仿似月球里漫步
不跳动身体会老 这拍子尚未静下并未静下现在踏步 末日尚未到
每对喇叭 环迴全场轰炸 每个结他 来回全程轰炸
现在舞会不能停下 怎麽能停下 心声来传达 只准用电结他
誇啦啦大场面 本小姐在台边 不管今日明天 现在就尽情尖叫
大场面 咪高峰在燃烧 灯光一直狂闪 无办法暂停一秒
大场面 本小姐在台边 今天魔力无边 能让你尽情尖叫
大场面 咪高峰在燃烧 灯光一直狂闪 来共你现场中过电
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *