Fiona Sit – Mo Yung Suet

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
LAM HANG CHI BIT NEI, YAN SEUNG MEI GAU, FAN YAT DIP SEUNG SI DAU, DUNG JI SUNG HING JAU
HUNG HA YUNG DIU NEI, SAN BIN BAAK SUET, GOO SO SING CHAAN DIK SI SAU KOI JEUK NGOH SIU SAU
WOOI TAU MONG DAK CHING CHOH, FAAI LOK GWOH HAN DOH, DAAN KUET FAT NEI, NGOH YAU YUNG YAU SAM MOH
NGOH BAT SI NGOH, NEI JUEN SAN YAT JAU SO JAU LUI DIK BAT SI NGOH
YI MEI GING YIM SIK NGOH YUE GAU MEI HO DEI GWOH
BAT GWOH BAT GWOH, DO BAT GWOH PO JEUK NEI DIK YIN BOH
SUI YAN NANG JEUNG NEI GAM DUNG NGOH, NEI FAAN HEI SAAN CHUEN BIK BOH LUI DIK BAT SI NGOH
FAU DONG NEI BOOI HAU HOH LAU SEUNG PAAU YING, YAT GOH YAU YAT GOH
MO NOI MEI LAI JUK GAN DO SAU SEUNG, YUE WAN SEK GIN WAN DO WOOI LUNG POH
SIN CHAN LUNG SIK YIN FOH, GEI HA LIU GEI DOH, DAAN GEI HA NEI, DUI HANG FUK YAU YUNG MOH
NGOH BAT SI NGOH, NEI JUEN SAN YAT JAU SO JAU LUI DIK BAT SI NGOH
YI MEI GING YIM SIK NGOH YUE GAU MEI HO DEI GWOH
BAT GWOH BAT GWOH, DO BAT GWOH PO JEUK NEI DIK YIN BOH
SUI YAN NANG JEUNG NEI GAM DUNG NGOH, NEI FAAN HEI SAAN CHUEN BIK BOH LUI DIK BAT SI NGOH
FAU DONG NEI BOOI HAU HOH LAU SEUNG PAAU YING, YAT GOH YAU YAT GOH
MO NOI MEI LAI JUK GAN DO SAU SEUNG, YUE WAN SEK GIN WAN DO WOOI LUNG POH
WOH MAN MAT HO HO PO YUNG, YING NAAN DIK SAM DAI SAI SUET HUNG YUNG
SUI YAN MING BAAK NGOH DOH DUNG, JE JUNG FUNG GING NGOH HON BAT DUNG
JI FAAT YIN SEUNG GEUK BAT WOOI DUNG
NGOH BAT SI NGOH, NEI JUEN SAN YAT JAU SO JAU LUI DIK BAT SI NGOH
YI MEI GING YIM SIK NGOH YUE GAU MEI HO DEI GWOH
BAT GWOH BAT GWOH, DO BAT GWOH PO JEUK NEI DIK YIN BOH
SUEN YI HOH SEUNG MOOI TIN WAN FOH, NEI DAAI JAU CHUN GAANG CHAU SAU MOOI YAT TIN DO GWOH
CHUEN JOI NGOH NO NOI HOH LAU SEUNG SUET GING, JAN JING SUK YUE NGOH
KEI SAT MEI LAI BAT GING TAAI CHAU JEUNG, BEI MAN HOK SUE BOON YAT YUE, DO POH
NA HOI SI SAN LAU JI SI NGOH
[tab:Chinese]
临行辞别你 欣赏未够 分一碟相思豆 冬至送轻舟
红霞溶掉你 身边白雪 姑苏盛产的丝绣盖著我消瘦
回头望得清楚 快乐过很多 但缺乏你 我又拥有甚麽
我不是我 你转身一走苏州里的不是我
以美景掩饰我如旧美好地过
不过不过 都不过抱著你的烟波
谁人能像你感动我 你泛起山川碧波里的不是我
浮盪你背後河流上泡影 一个又一个
无奈美丽捉紧到手上 如云石坚稳都会弄破
前尘弄熄烟火 记下了几多 但记下你 对幸福有用麽
我不是我 你转身一走苏州里的不是我
以美景掩饰我如旧美好地过
不过不过 都不过抱著你的烟波
谁人能像你感动我 你泛起山川碧波里的不是我
浮盪你背後河流上泡影 一个又一个
无奈美丽捉紧到手上 如云石坚稳都会弄破
和文物好好抱拥 仍难敌心底细雪汹湧
谁人明白我多冻 这种风景我看不懂
只发现双脚不会动
我不是我 你转身一走苏州里的不是我
以美景掩饰我如旧美好地过
不过不过 都不过抱著你的烟波
船儿河上每天运货 你带走春耕秋收每一天渡过
存在我脑内河流上雪景 真正属於我
其实美丽毕竟太抽象被文学书本一语道破
那海市蜃楼只是我
[tab:END]

1 thought on “Fiona Sit – Mo Yung Suet”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *