Don Li ft. Mandy Chiang – Ngoi Dik Goo Si Seung Jaap

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SING DIK GWONG DIM DIM SA YUE NG YE
YAN YAN HOI HOI SAM SAM SUET SUET GOO SI

PIN PIN GAM SIU SOH SEUNG GONG BAT TAAI YI
CHI YI DEI MONG NEI SEUNG SUET YAU FUK CHI YI

CHAU FUNG JEUNG YUNG HEI DIK MAU YE
WAI LAU TA DIK CHEUNG BIN YAU GOH GOO SI

GOO DAAN DAAN DIK SIU FOH JI BAT GOO JIK MOK
POOI WOOI SUE HA JIK JI TIN JAI LO YUET YI

DUNG FUNG CHUI JAU GEI DOH GOH YUET YE
WAI HOH CHEUNG BIN DIK TA HIM KUET JUE SI

HAK YUE CHEUNG FEI SIU JI SE DIK NGOI MO JI
YUEN CHUEN MOOT YUNG JEUNG GOH PIU SAAN MUNG YI

GAM SIU DIK SIU FOH JI KING TO HAM SI
SUI YAN CHI CHI DIK YIU JOI TING GOO SI

PIN PIN CHI SAM SIU JI JI JI DO SEUNG JAAP
KEI KAU HA JAAP SI GOH HOH NGOI MUNG YI

JI BAT JI DUI NEI HIN SEUNG MAAN LUI NGOI YI
MOOI MAAN YA TUNG SAM HUNG FAI JUN SAM SI
JE SIU JI YUK DUEN NAAN DUEN JE GOO SI
CHUEN WAI NGOH NGOI SEUNG NEI PIN PIN NEI BAT JI

CHUN FUNG HING CHUI DIM DIM FOH FA CHAN YUET YE
YAN YAN HOI HOI SAM SAM SUET SUET GOO SI

JUNG YUE KING CHUT JE SIU JI DIK WONG SI
JEUNG NIN LUI YUET WAI NEI JAM JOI JI CHI

GAM SIU JI FAU DUI NEI DIK AM SI
WAI HOH JAN DIK JEUNG TA DONG GOO SI

PIN PIN CHI SAM SIU JI JI JI DO SEUNG JAAP
KEI KAU HA JAAP SI GOH HOH NGOI MUNG YI

JI BAT JI DUI NEI HIN SEUNG MAAN LUI NGOI YI
MOOI MAAN YA TUNG SAM HUNG FAI JUN SAM SI
JE SIU JI YUK DUEN NAAN DUEN JE GOO SI
CHUEN WAI NGOI SEUNG LIU NEI PIN PIN NEI BAT JI
JI BAT JI MOOI MAAN SEUNG NEI SAP CHI BAAK CHI
MOOI MAAN YA HUI DANG, YAN NGOH GIK SAM CHI
HOH BAT HOH HAP LIK YIN JUK JE GOO SI
YIN JUK JE PIN NGOI YI YAT SANG LEUNG SEUNG YI
JI BAT JI DUI NEI HIN SEUNG MAAN LUI NGOI YI
MOOI MAAN YA TUNG SAM HUNG FAI JUN SAM SI
JE SIU JI YUK DUEN NAAN DUEN JE GOO SI
CHUEN WAI NGOI SEUNG LIU NEI PIN PIN NEI BAT JI
JI BAT JI MOOI MAAN SEUNG NEI SAP CHI BAAK CHI
MOOI MAAN YA HUI DANG, YAN NGOH GIK SAM CHI
HOH BAT HOH HAP LIK YIN JUK JE GOO SI
YIN JUK JE PIN NGOI YI YAT SANG LEUNG SEUNG YI

[tab:Chinese]
星的光点点灑於午夜
人人开开心心说说故事

偏偏今宵所想讲不太易
迟疑地望你想说又复迟疑

秋风将湧起的某夜
遗留她的窗边有个故事

孤单单的小伙子不顾寂寞
徘徊树下直至天际露月儿

冬风吹走几多个月夜
为何窗边的她欠缺注视

刻於窗扉小子写的爱慕字
完全没用像个飘散梦儿

今宵的小伙子倾吐憾事
谁人痴痴的要再听故事

偏偏痴心小子只知道上集
祈求下集是个可爱梦儿

知不知对你牵上万缕爱意
每晚也痛心空费尽心思
这小子欲断难断这故事
全为我爱上你偏偏你不知

春风轻吹点点火花衬月夜
人人开开心心说说故事

终於倾出这小子的往事
长年累月为你怎再自持

今宵知否对你的暗示
为何真的将它当故事

偏偏痴心小子只知道上集
祈求下集是个可爱梦儿

知不知对你牵上万缕爱意
每晚也痛心空费尽心思
这小子欲断难断这故事
全为爱上了你偏偏你不知
知不知每晚想你十次百次
每晚也去等 因我极心痴
可不可合力延续这故事
延续这片爱意一生俩相依
知不知对你牵上万缕爱意
每晚也痛心空费尽心思
这小子欲断难断这故事
全为爱上了你偏偏你不知
知不知每晚想你十次百次
每晚也去等 因我极心痴
可不可合力延续这故事
延续这片爱意一生俩相依

[tab:END]

1 thought on “Don Li ft. Mandy Chiang – Ngoi Dik Goo Si Seung Jaap”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *