William So – Yuet Man Yuet Seung Sam

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
MAN NEI NA GOH POOI DAAP CHUEN HEI SI NGOH JUI POOI CHAN
DAAN NEI LAANG LAANG LEUNG NGAAN CHI HON JEUK MO LIU HAAN YAN
MAN NEI NA YAT CHUT HO HEI JUI GAN WOOI LING YAN TAI TAI SAN
DAAN WOON LOI LIN CHEUNG CHAM MAK YUE JEUNG GAN NGOH HEI SIU BAT JOI KAP YAN
MAN NEI NGOH HOT JUI LIU HOH BAT HOH DUI NGOH MAN MAN
DAAN NEI PUNG PUNG JUI GOK DUNG JOK JEUNG LIU LIU TO YAN
MAN NEI WOOI FAU YAN GUNG JOK TAAI LUI LEUNG MUK YUEN CHUEN MO SAN
YI NEI CHI KEUNG JAI NOI SAM DIK DAU JAN
YUET MAN YUET SEUNG SAM, MING MING MO YUE DEI JOI GWOH MAN
MING MING JI DO CHUNG SAM YAT MAN, WOOI YAU GANG CHAN HAU JAT GAM
YUET MAN YUET SEUNG SAM, YING YIN WOO TO SI NGOH GWOH FAN
MING MING JI DO BEI CHI BAT JOI CHING SAM, HOH BIT JUI MAN YUEN GAN
MAN NEI KUI NGOH TAAI YUEN HOH BAT HOH YI JOH GANG GAN
DAAN NEI CHI TING GIN LIU MAU GOH GIK MO LIU KEI MAN
MAN NEI YAU FAU SEUNG HEI NEI NGOH SI NA YEUNG SING WAI CHING YAN
DAAN WOON LOI LIN CHEUNG CHAM MAK YUE JEUNG JO GOK DAK NGOH BAT JOI KAP YAN
MAN NEI NA MAAN GIN NGOH JAM MOH SAP TAU LIU FAAT BAN
DAAN NEI CHI GOK DAK NGOH MAN CHOH MAN TAI YUE SOH YAN
MAN DO NEI GAN TA SEUNG CHUE BOOI HAU NA DUEN CHIN MIN CHUEN MAN
YI NEI KEUK SIT SIU JEUNG TAU TAU HING FAN
YUET MAN YUET SEUNG SAM, MING MING MO YUE DEI JOI GWOH MAN
MING MING JI DO CHUNG SAM YAT MAN, WOOI YAU GANG CHAN HAU JAT GAM
YUET MAN YUET SEUNG SAM, YING YIN WOO TO SI NGOH GWOH FAN
MING MING JI DO BEI CHI BAT JOI CHING SAM, HOH BIT JUI MAN YUEN GAN
YUET MAN YUET SEUNG SAM, MING MING MO YUE DEI JOI GWOH MAN
MING MING JI DO CHUNG SAM YAT MAN, WOOI YAU GANG CHAN HAU JAT GAM
YUET MAN YUET SEUNG SAM, YING YIN WOO TO SI NGOH GWOH FAN
MING MING JI DO BEI CHI BAT JOI CHING SAM, MO WAI JOI SAAM BAAK GAN
[tab:Chinese]
问你哪个配搭穿起使我最配衬
但你冷冷两眼似看著无聊閒人
问你哪一齣好戏最近会令人提提神
但换来连场沉默如像跟我嬉笑不再吸引
问你我喝醉了可不可对我吻吻
但你碰碰嘴角动作像撩撩途人
问你会否因工作太累两目完全无神
而你似强制内心的抖震
越吻越伤心 明明无馀地再过问
明明知道衷心一吻 会有更亲厚质感
越吻越伤心 仍然糊塗是我过份
明明知道彼此不再情深 何必追问远近
问你距我太远可不可以坐更近
但你似听见了某个极无聊奇闻
问你有否想起你我是哪样成为情人
但换来连场沉默如像早觉得我不再吸引
问你那晚见我怎麽湿透了髮鬓
但你似觉得我问错问题如傻人
问到你跟他相处背後那段缠绵传闻
而你却窃笑像偷偷兴奋
越吻越伤心 明明无馀地再过问
明明知道衷心一吻 会有更亲厚质感
越吻越伤心 仍然糊塗是我过份
明明知道彼此不再情深 何必追问远近
越吻越伤心 明明无馀地再过问
明明知道衷心一吻 会有更亲厚质感
越吻越伤心 仍然糊塗是我过份
明明知道彼此不再情深 无谓再叁迫近
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *