William So ft. Kary Ng – Chung Bat Hei Foon Goo Daan Yat Goh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SEUNG GONG BAT YIU JAU, PIN PIN HO SING SUET NGOH NA JOI FOO
MIN DUI SAI GAAI NGOH SA TUET, YAT DIM BAT CHI TAAI SAN FOO
DAAN JOI MAAN MAAN CHEUNG YE LUI, JAAK HA MIN GUI BIN CHUNG YAN NEI JOI SAM SUI
NGOH SOH YAU NGAAN LUI DO FONG FAT YAN NEI YI KONG FOO

YUEN LOI JI YUEN JAU, NGOH FONG JI DO DUI NEI JOI FOO
YUEN NANG LAU JUE NEI SAM, NGOH KEUK GO NGO BAT GOO
YIN JOI YE YE WAI HAU FOOI, DAAN SI YIN JOI JEUNG CHI LIU YAT BOOI
NGOH YAT GUI JOI WOOI, GING WOOI YAU MO KUNG TUNG FOO

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DUK YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DUK YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

DOH SEUNG GONG NEI JI, GAN BOON DUI NEI NGOH JUI JOI FOO
YUEN SUET DUI BAT HEI, JI HOH SIK NEI YI BAT GOO

YIN JOI YE YE WAI HAU FOOI, DAAN SI YIN JOI JEUNG CHI LIU YAT BOOI
NGOH YAT GUI JOI WOOI, GING WOOI YAU MO KUNG TUNG FOO

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

DONG FAN HOI, JIN JUEN FAAN JAK SI NIM GANG GA DOH
FAN HOI FONG JI CHING CHOH, NGOH WING BAT DUNG, HUI JOI NGOI LING YAT GOH

CHUNG LOI MOOT JE BOON CHING CHOH
CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

[tab:Chinese]
想讲不要走 偏偏好胜说我那在乎
面对世界我洒脱 一点不似太辛苦
但在漫漫长夜里 摘下面具便重因你再心碎
我所有眼泪都彷佛因你而狂呼

原来自远走 我方知道对你在乎
原能留住你心 我却高傲不顾
现在夜夜唯後悔 但是现在像迟了一辈
我一句再会 竟会有无穷痛苦

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤独一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤独一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

多想讲你知 根本对你我最在乎
愿说对不起 只可惜你已不顾

现在夜夜唯後悔 但是现在像迟了一辈
我一句再会 竟会有无穷痛苦

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

当分开 辗转翻侧思念更加多
分开方知清楚 我永不懂 去再爱另一个

从来没这般清楚
从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *