William So – Bat Seung Duk Ji Faai Lok

William So – Bat Seung Duk Ji Faai Lok

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

SUI BAT DUNG DAK SAI GOO SAM SAN, LIM SEUNG WAAK HUI TAAI SAM CHAM
NGOH YAT GOH YAN, CHAM NIK GOO DAAN DIK HEI FAN
CHUNG BAT DUNG DAK YING DUI JUI MAN, JI MAN MOOT DA HOI NGOH SAM
WOOT JOI YAN YIN JUNG, DUK NGOH SI NGOH JI YAM

YEUNG GWONG, WONG FAN, SI NGOH HING FAN, CHUNG BAT GWAAN SAM, SUI YAN MING BAAK NGOH SAM

NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK

SUI BAT DUNG DAK SAI GOO SAM SAN, YE JING HAU BAT JOI SEUNG SAN
NGOH YAT GOH YAN, NAAN DAK HING SUNG DIK HEI FAN
FAAN HIU DIK DO SI TAAI HUNG FAAN, WOOT JOI MAI SAT HUNG HEI GAAN
MOOT GUNG SUI FAN DAAM, DUK GOH JAAP GWAAN GOO DAAN

YEUNG GWONG, WONG FAN, SI NGOH HING FAN, CHUNG BAT GWAAN SAM, SUI YAN MING BAAK NGOH SAM

NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK

NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK

Chinese

谁不懂得世故审慎 脸上或许太深沉
我一个人 沉溺孤单的气氛
从不懂得应对追问 自问没打开我心
活在人烟中 独我是我知音

阳光 黄昏 使我兴奋 从不关心 谁人明白我心

我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉

谁不懂得世故审慎 夜静後不再伤神
我一个人 难得轻松的气氛
繁嚣的都市太空泛 活在迷失空气间
没共谁分担 独个习惯孤单

阳光 黄昏 使我兴奋 从不关心 谁人明白我心

我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉

我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉

Print Lyric Print Lyric