William So – Bat Seung Duk Ji Faai Lok

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SUI BAT DUNG DAK SAI GOO SAM SAN, LIM SEUNG WAAK HUI TAAI SAM CHAM
NGOH YAT GOH YAN, CHAM NIK GOO DAAN DIK HEI FAN
CHUNG BAT DUNG DAK YING DUI JUI MAN, JI MAN MOOT DA HOI NGOH SAM
WOOT JOI YAN YIN JUNG, DUK NGOH SI NGOH JI YAM
YEUNG GWONG, WONG FAN, SI NGOH HING FAN, CHUNG BAT GWAAN SAM, SUI YAN MING BAAK NGOH SAM
NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK
SUI BAT DUNG DAK SAI GOO SAM SAN, YE JING HAU BAT JOI SEUNG SAN
NGOH YAT GOH YAN, NAAN DAK HING SUNG DIK HEI FAN
FAAN HIU DIK DO SI TAAI HUNG FAAN, WOOT JOI MAI SAT HUNG HEI GAAN
MOOT GUNG SUI FAN DAAM, DUK GOH JAAP GWAAN GOO DAAN
YEUNG GWONG, WONG FAN, SI NGOH HING FAN, CHUNG BAT GWAAN SAM, SUI YAN MING BAAK NGOH SAM
NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK
NGOH JI GOO DAAN YAT GOH GWOH WOOT, MONG HEUNG TIN BIN DOH LIU FOOT
NGOH FONG YAM JI FOO, LAAN LEI WOOI MAU GWAN BAT HEI FOON
DAAN NGOH BAT SEUNG YAT GOH FAAI LOK, SI NGOH GWOH HUI BAT JI GOK
PAAN MONG NANG BOON JEUK NEI, WAAN FAN HEUNG NGOH GAM GOK
[tab:Chinese]
谁不懂得世故审慎 脸上或许太深沉
我一个人 沉溺孤单的气氛
从不懂得应对追问 自问没打开我心
活在人烟中 独我是我知音
阳光 黄昏 使我兴奋 从不关心 谁人明白我心
我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉
谁不懂得世故审慎 夜静後不再伤神
我一个人 难得轻松的气氛
繁嚣的都市太空泛 活在迷失空气间
没共谁分担 独个习惯孤单
阳光 黄昏 使我兴奋 从不关心 谁人明白我心
我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉
我只孤单一个过活 望向天边多辽阔
我放任自负 懒理会某君不喜欢
但我不想一个快乐 是我过去不自觉
盼望能伴著你 还分享我感觉
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *