Twins – Luen Ngoi Daai Gwoh Tin

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
HOK YIP YIU GAN, NGOH WOOI SIU SAM, HEI FOON DIK TA KEUK JOI JAU GAN
LIU LIU TIN GING BEI HAAU SI GANG JUEN SAM
NAAN DO MOOT YAU TA, NGOH WOOI GANG JI NGOI, HOH SI HOH LUEN NGOI
LEI LUN WAI HOH MOOT GEI JOI, YIU NA YEUNG CHOI SI YING GOI
TUNG HOK NGOI SAN SIN, LUEN NGOI DAAI GWOH TIN
SEUNG BAT SEUNG YA YAT YE WAAI NIM, LIN TIM MUNG YA BAT GAU TIM
DONG YIN, YIN JOI NGOH MEI SING NIN, YEUNG NGOH FOO CHIN
JI JI LUEN NGOI DAAI GWOH TIN, MONG GEI YAU YIK DIK GAAK YIN
JI DUNG LEUK GWOH TA NGAAN CHIN, JAM MOH SIM, TUNG HOK CHI JUNG WOOI YUE GIN
HOK JAAP DAAI DOH, NGOI HO TAAI SIU, GWONG YAM YAT JAAP NGAAN BIN PAAU DIU
WAI HOH TA GING BEI GUNG FOH GANG GAN YIU
NAAN DO MOOT YAU TA, NGOH WOOI GANG JI NGOI, HOH SI HOH LUEN NGOI
LEI LUN WAI HOH MOOT GEI JOI, YIU NA YEUNG CHOI SI YING GOI
TUNG HOK NGOI SAN SIN, LUEN NGOI DAAI GWOH TIN
SEUNG BAT SEUNG YA YAT YE WAAI NIM, LIN TIM MUNG YA BAT GAU TIM
DONG YIN, YIN JOI NGOH MEI SING NIN, YEUNG NGOH FOO CHIN
JI JI LUEN NGOI DAAI GWOH TIN, MONG GEI YAU YIK DIK GAAK YIN
JI DUNG LEUK GWOH TA NGAAN CHIN, JAM MOH SIM, TUNG HOK CHI JUNG WOOI YUE GIN
SIU NUI NGOI AM LUEN BOON SI JI YIN, YIN JOI JI YUEN YI HAU WAAK WOOI BIN
YI NGOH SI FAU DUNG DAK NGOI, BAT YING GOI YA NAAN GOI BIN
TUNG HOK NGOI SAN SIN, LUEN NGOI DAAI GWOH TIN
SEUNG BAT SEUNG YA YAT YE WAAI NIM, LIN TIM MUNG YA BAT GAU TIM
DONG YIN, YIN JOI NGOH MEI SING NIN, YEUNG NGOH FOO CHIN
JI JI LUEN NGOI DAAI GWOH TIN, MONG GEI YAU YIK DIK GAAK YIN
JI DUNG LEUK GWOH TA NGAAN CHIN, JAM MOH SIM, TUNG HOK CHI JUNG WOOI YUE GIN
(MEI DAAI GOH NUI, NEI DAAI KOI YING GOI ) TIN HUNG HOI FOOT SAM MOH DO HEI NGOI
(MEI DAAI GOH NUI, NEI DAAI KOI YING GOI ) TAAM SE SIU LUEN NGOI, TAAM GANG DOH MEI LOI
(MEI DAAI GOH NUI, NGOH DAAI KOI YING GOI ) YING BAT YING GOI WAI TA DUEN LIN KEI DOI
(MEI DAAI GOH NUI, NGOH DAAI KOI YING GOI ) YUE GWOH HOH NGOI, NGOI NGOI YIK MO HOI
(MEI DAAI GOH NUI, NEI DAAI KOI YING GOI ) NAAN DO LO LOI SIN HOH YI LUEN NGOI
[tab:Chinese]
学业要紧 我会小心 喜欢的他却在走近
聊聊天竟比考试更专心
难道没有他 我会更自爱 何时可恋爱
理论为何没记载 要那样才是应该
同学爱新鲜 恋爱大过天
想不想也日夜怀念 连甜梦也不够甜
当然 现在我未成年 让我肤浅
只知恋爱大过天 忘记有益的格言
自动掠过他眼前 怎麽闪 同学始终会遇见
学习大多 爱好太少 光阴一眨眼便跑掉
为何他竟比功课更紧要
难道没有他 我会更自爱 何时可恋爱
理论为何没记载 要哪样才是应该
同学爱新鲜 恋爱大过天
想不想也日夜怀念 连甜梦也不够甜
当然 现在我未成年 让我肤浅
只知恋爱大过天 忘记有益的格言
自动掠过他眼前 怎麽闪 同学始终会遇见
少女爱暗恋本是自然 现在志愿以后或会变
而我是否懂得爱 不应该也难改变
同学爱新鲜 恋爱大过天
想不想也日夜怀念 连甜梦也不够甜
当然 现在我未成年 让我肤浅
只知恋爱大过天 忘记有益的格言
自动掠过他眼前 怎麽闪 同学始终会遇见
(未大个女 你大概应该) 天空海阔什麽都喜爱
(未大个女 你大概应该) 谈些少恋爱 谈更多未来
(未大个女 我大概应该) 应不应该为他锻练期待
(未大个女 我大概应该) 如果可爱 爱爱亦无害
(未大个女 你大概应该) 难道老来先可以恋爱
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *