Stephanie Cheng – Je

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHUEN MAN SUET NEI JING YUE TA CHAAU GA, BAT GIN MIN LIU
CHUEN MAN SUET NEI YING LAU HA GUNG TA, SOH YAU HAP JIU
SEUNG FAN JUNG, SEUNG YAT MIU, NEI SUET SAM BAT JOI KWAN YIU
HA FAN JUNG, HA YAT MIU, NEI NGAAN JING TUNG HUNG, CHI FAAT SIU
WAI HOH MOOI GOH LAI BAAI SIU HIN, DO JO YEUK DING LIU
SUI YAN GOH CHEUNG NA LUI JI JOH CHAAN DO YI DENG PIU
SI HOI CHI, YAU BAT DUI, DUI NEI SOH JI DO TAAI SIU
SI JI GEI, YIK BAT DUI, NEI TAAI HO DIK YAN YUEN, JI GEI NA WOOI KUET SIU
YUE GWOH NEI JAAP GWAAN, YAU BEI MO WAAN, JI PA DUK GOH MAAN CHAAN
CHOI SEUNG DO YEUNG NGOH JE YUNG SI GAAN, JE YUNG YUEN MOOT FAAT WAAN
YUE GWOH POH DIU DANG PAAU JE JUK GWONG YUNG YAT MAAN, SI NEI SI NEI DAAI TAAM
DAAI TAAM DAK GING GAAU CHOH NGOH SI NA JUNG YAN, JIP MAN JAU NANG HAP NGAAN
MING MING MOOI CHI NEI SUET TA HEI FOON, GA SEUNG SING JAAN
MING MING MOOI CHI LAU SAN MONG DIN WA, DO HON SAP NGAAN
SI JUEN SAM, YAU BAT DUI, NEI NGAAN GWONG JUNG NGOI JUEN WAAN
SI FAN SAM, YIK BAT DUI, BIN LIU JE JUNG HAAN YAN, BEI BAT HUI NGOI GANG CHAAM
YUE GWOH NEI JAAP GWAAN, YAU BEI MO WAAN, JI PA DUK GOH MAAN CHAAN
CHOI SEUNG DO YEUNG NGOH JE YUNG SI GAAN, JE YUNG YUEN MOOT FAAT WAAN
YUE GWOH POH DIU DANG PAAU JE JUK GWONG YUNG YAT MAAN, SI NEI SI NEI DAAI TAAM
DAAI TAAM DAK GING GAAU CHOH NGOH SI NA JUNG YAN
YUE GWOH NEI JAAP GWAAN, YAU BEI MO WAAN, JI PA DUK GOH MAAN CHAAN
CHOI SEUNG DO YEUNG NGOH JE YUNG SI GAAN, JE YUNG YUEN MOOT FAAT WAAN
YUE GWOH POH DIU DANG PAAU JE JUK GWONG YUNG YAT MAAN, SI NEI SI NEI DAAI TAAM
DAAI TAAM DAK GING GAAU CHOH NGOH SI NA JUNG YAN, JIP MAN JAU NANG HAP NGAAN
YAU YUE MOOT TAI JEUK SAAN
[tab:Chinese]
传闻说你正与她吵架不见面了
传闻说你仍留下共她所有合照
上分钟 上一秒 你说心不再困扰
下分钟 下一秒 你眼睛通红似发烧
为何每个礼拜消遣都早约定了
谁人个唱那里自助餐都已订票
是开始 又不对 对你所知道太少
是知己 亦不对 你太好的人缘 知己哪会缺少
如果你习惯 有备无患 只怕独个晚餐
才想到让我借用时间 借用完没法还
如果破掉灯泡借烛光用一晚 是你是你大贪
大贪得竟搅错我是哪种人 接吻就能合眼
明明每次你说她喜欢加上盛讚
明明每次留神望电话都看十眼
是专心 又不对 你眼光总爱转弯
是分心 亦不对 变了这种閒人 比不去爱更惨
如果你习惯 有备无患 只怕独个晚餐
才想到让我借用时间 借用完没法还
如果破掉灯泡借烛光用一晚 是你是你大贪
大贪得竟搅错我是哪种人
如果你习惯 有备无患 只怕独个晚餐
才想到让我借用时间 借用完没法还
如果破掉灯泡借烛光用一晚 是你是你大贪
大贪得竟搅错我是哪种人 接吻就能合眼
有雨没提著伞
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *