Sammi Cheng – Seung Dai Jo Yi Yue Bei

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JAU SUEN NGOH HOH DAK DO, SAI GAAN DIK CHOI BO, DAAN NEI KEUK SUET YIU NGOH JI DO
SI WING SANG DIK DO LO, SI NGOH JOI JUI YAN SI NEI CHI NGOH JUNG BO
JAU SUEN NGOH HOH DAK DO, GAM SANG DIK JI HO, DAAN NEI KEUK SUET YIU NGOH JI DO
BIT WAI YAN CHI YI FAAN NO, JOI JUET MONG LUI TAU SO
JI YIU YEUNG MONG JUE NA PA WOOI MAI LO
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, NGOH BAT SEUNG SUN WAN HEI
JIK SI FUNG GWONG MING MEI, DAAN KEUK BAT SI NEI YUE KEI
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, JI SIU NGOH BAT BEI WAI HEI, NAAN DAK NEI, WAI NGOH SEI
JAU SUEN NGOH HOH DAK DO, GAM SANG DIK JI HO, DAAN NEI KEUK SUET YIU NGOH JI DO
BIT WAI YAN CHI YI FAAN NO, JOI JUET MONG LUI TAU SO
JI YIU YEUNG MONG JUE NA PA WOOI MAI LO
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, NGOH BAT SEUNG SUN WAN HEI
JIK SI FUNG GWONG MING MEI, DAAN KEUK BAT SI NEI YUE KEI
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, JI SIU NGOH BAT BEI WAI HEI, NAAN DAK NEI, WAI NGOH SEI
GAM JE NEI, NEI WOOI WAI NGOH DA HEI, GAM JE NEI, CHUNG GUK DAI JEUNG NGOH GAU HEI
GAM JE NEI, JUNG SI SAT HUI NGOH DIK JAN LEI, DAAN NGOH MOOT YAU MONG GEI
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, NGOH BAT SEUNG SUN WAN HEI
JIK SI FUNG GWONG MING MEI, DAAN KEUK BAT SI NEI YUE KEI
SEUNG DAI JO YI YUE BEI, JI SIU NGOH BAT BEI WAI HEI
NAAN DAK NEI, WAI NGOH SEI, NAAN DAK NEI, WAI NGOH SEI
[tab:Chinese]
就算我可得到 世间的财宝 但你却说要我知道
是永生的道路 是我在罪人时你赐我中保
就算我可得到 今生的自豪 但你却说要我知道
别为因此而烦恼 在绝望里投诉
只要仰望主哪怕会迷路
上帝早已预备 我不相信运气
即使风光明媚 但却不是你预期
上帝早已预备 至少我不被遗弃 难得你 为我死
就算我可得到 今生的自豪 但你却说要我知道
别为因此而烦恼 在绝望里投诉
只要仰望主哪怕会迷路
上帝早已预备 我不相信运气
即使风光明媚 但却不是你预期
上帝早已预备 至少我不被遗弃 难得你 为我死
感谢你 你会为我打气 感谢你 从谷底将我救起
感谢你 纵使失去我的真理 但我没有忘记
上帝早已预备 我不相信运气
即使风光明媚 但却不是你预期
上帝早已预备 至少我不被遗弃
难得你 为我死 难得你 为我死
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *