Sammi Cheng – Jui Hau Yat Chi

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JIK SI NGOH DIK JAN GAM CHING MOON DAK JUE
JIK SI NGAAN GWONG MIN KEUNG DIK BAAI DO BIT CHUE
SEUNG HEI NEI DIK HO CHUE, SEUNG HEI NA SE SEUNG CHUE
LING NGOH LIN TAAN HEI YA MOOT FAAT JI YUE
GONG BAT GWAAN DIK SAM JUNG CHING TAAM BAT JUN
YIN BAT GWAAN DIK JE CHUE GING SAT HUI JI HUNG
BAT JI NEI BAT SEUNG SUN, JIK SI NGOH DO BAT SUN
WAI NEI LIN LEUNG BEI YA MOOT FAAT SEUNG YUNG
YUE GWOH JE KYUT GOH JEUNG YIU DUI NEI CHEUNG JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE JUNG GAM GOK DUI NEI SUET JUI HAU YAT CHI
CHING GAM WOOI GANG GA JAN JI, LIN FOO KAP YA BAT HOH YI
YAU YUE TAI KUET HAU MO FAAT TING JI
YUE GWOH JE NGAAN JING JEUNG YIU DUI NEI HON JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE SANG LUEN NGOI DUI NEI NGOI JUI HAU YAT CHI
SI GWONG WOOI GANG GA JAN JI, WOOI YIK DO GANG GA JING JI
YIN YI WAI NEI YI NAAN GWOH BAT YI, BAT JI JE YAT CHI
GONG BAT GWAAN DIK SAM JUNG CHING TAAM BAT JUN
YIN BAT GWAAN DIK JE CHUE GING SAT HUI JI HUNG
BAT JI NEI BAT SEUNG SUN, JIK SI NGOH DO BAT SUN
WAI NEI LIN LEUNG BEI YA MOOT FAAT SEUNG YUNG
YUE GWOH JE KYUT GOH JEUNG YIU DUI NEI CHEUNG JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE JUNG GAM GOK DUI NEI SUET JUI HAU YAT CHI
CHING GAM WOOI GANG GA JAN JI, LIN FOO KAP YA BAT HOH YI
YAU YUE TAI KUET HAU MO FAAT TING JI
YUE GWOH JE NGAAN JING JEUNG YIU DUI NEI HON JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE SANG LUEN NGOI DUI NEI NGOI JUI HAU YAT CHI
SI GWONG WOOI GANG GA JAN JI, WOOI YIK DO GANG GA JING JI
YIN YI WAI NEI YI NAAN GWOH BAT YI, BAT JI JE YAT CHI
YUE GWOH JE KYUT GOH JEUNG YIU DUI NEI CHEUNG JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE JUNG GAM GOK DUI NEI SUET JUI HAU YAT CHI
CHING GAM WOOI GANG GA JAN JI, LIN FOO KAP YA BAT HOH YI
YAU YUE TAI KUET HAU MO FAAT TING JI
YUE GWOH JE NGAAN JING JEUNG YIU DUI NEI HON JUI HAU YAT CHI
YUE GWOH JEUNG JE SANG LUEN NGOI DUI NEI NGOI JUI HAU YAT CHI
SI GWONG WOOI GANG GA JAN JI, WOOI YIK DO GANG GA JING JI
YIN YI WAI NEI YI NAAN GWOH BAT YI, BAT JI JE YAT CHI
[tab:Chinese]
即使我的真感情瞒得住
即使眼光勉强的摆到别处
想起你的好处 想起那些相处
令我连叹气也没法自如
讲不惯的心中情谈不尽
演不惯的这处境失去自控
不止你不相信 即使我都不信
为你连两臂也没法相拥
如果这阙歌将要对你唱最後一次
如果将这种感觉对你说最後一次
情感会更加真挚 连呼吸也不可以
犹如堤缺後无法停止
如果这眼睛将要对你看最後一次
如果将这生恋爱对你爱最後一次
时光会更加真挚 回忆都更加精緻
然而为你而难过不已 不只这一次
讲不惯的心中情谈不尽
演不惯的这处境失去自控
不止你不相信 即使我都不信
为你连两臂也没法相拥
如果这阙歌将要对你唱最後一次
如果将这种感觉对你说最後一次
情感会更加真挚 连呼吸也不可以
犹如堤缺後无法停止
如果这眼睛将要对你看最後一次
如果将这生恋爱对你爱最後一次
时光会更加真挚 回忆都更加精緻
然而为你而难过不已 不只这一次
如果这阙歌将要对你唱最後一次
如果将这种感觉对你说最後一次
情感会更加真挚 连呼吸也不可以
犹如堤缺後无法停止
如果这眼睛将要对你看最後一次
如果将这生恋爱对你爱最後一次
时光会更加真挚 回忆都更加精緻
然而为你而难过不已 不只这一次
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *