Raymond Lam – Yau Ji Yuen

Loading

Add to favorites

TVB Drama “Highs and Lows” Theme Song (TVB 劇集 《雷霆掃毒》 主题曲)
[tab:Pinyin]
MO FAAT, WOH NEI WOOI DO NA, JUNG SING HA
NANG GAU, CHAM JUI WAAI PO NGOI, MONG CHEUNG SA
JAU JE MOH, YAT GOH GA YAT JOI SING LEUNG, BING FAAI JAM MOOT JOI HUNG CHA
WOO PO JEUK LO DIU YA BAT PA
SI GAAN, LAU GWOH SUI YA YIU, JEUNG DAAI BA
YI NEI, WOH NGOH CHIN HANG CHUEN, SI FAN CHA
JI CHI FAN, HOI LIU NEI LOK LIK CHIN HANG, DAK NGOH YAU JI DEI TING LAU
BEI SUI YUET FONG DAAI LIU HIN GWA
GEI CHIN TIN GAN FONG HANG FUK MA, MOOI YAT MONG LUK MA
YING YIN SI, NA MOH YING JAN MA
HOH YAU SAN LUEN YAN, SING SUK DIK LUEN YAN
SING SUK DO, MOOT JOI GUNG NEI CHAAU GA
SI NGOH, CHI JUNG, KUI JUET SING JEUNG MA
WAI HOH MOOT, FAAT JONG JOK SIU SA
JUEN NGAAN DOH SIU NIN, YING YIN SEUNG DONG NIN
YING YIN YAU, JI DO YAU GEI HEI NEI, TIN JAN GAU MA
YI NGOH, HOH YI LIN JUE JUN, SAN DAAI HA
YING YIU, WAI NEI LAU HA CHAN, GAU SOH FA
WAAK JE JO, JI DO NGOH JOI HA CHAM SI, HEI NGOI YEUNG NGOH DO LING SAN
LUI LIU YAU GWA NIM NEI YAT HA
GAN FONG, HO MA, MOOI YAT MONG LUK MA
YING YIN SI, NA MOH YING JAN MA
HOH YAU SAN LUEN YAN, SING SUK DIK LUEN YAN
SING SUK DO, MOOT JOI GUNG NEI CHAAU GA
SI NGOH, CHI JUNG, KUI JUET SING JEUNG MA
WAAN MEI HOK, WOOI JONG LOK GOON MA
JUEN NGAAN DOH SIU NIN, MO LIU DIK CHUN YAN
MO LIU DO, YEUNG NGAAN LUI DIT CHUT LIU, FUNG DIN GAU MA
YEUNG NGOH, GAM TIN, YAU JI YUEN HO MA
NANG YUE YUEN, JOI GING LIK, YUE GIN NEI, DIK YAT SAAT MA
YUE GWOH SI GWONG, GEI FONG JOI CHIN FONG, HOH TIN JAN DOH CHI MA
[tab:Chinese]
无法 和你回到那 种盛夏
能够 沉醉怀抱呆 望窗纱
就这麽一个假日在乘凉 冰块浸没在红茶
互抱著老掉也不怕
时间 流过谁也要 长大吧
而你 和我前行全 是分岔
自此分开了你落力前行 得我幼稚地停留
被岁月放大了牵掛
几千天近况幸福吗 每日忙碌吗
仍然是 那麽认真吗
可有新恋人 成熟的恋人
成熟到 没再共你吵架
是我 始终 拒绝成长吗
为何没 法装作潇灑
转眼多少年 仍然想当年
仍然幼 稚到又记起你 天真够吗
而我 何以连住进 新大厦
仍要 为你留下陈 旧梳化
或者早知道我在下沉时 喜爱仰卧到凌晨
累了又掛念你一下
近况 好吗 每日忙碌吗
仍然是 那麽认真吗
可有新恋人 成熟的恋人
成熟到 没再共你吵架
是我 始终 拒绝成长吗
还未学 会装乐观吗
转眼多少年 无聊的蠢人
无聊到 让眼泪跌出了 疯癫够吗
让我 今天 幼稚完好吗
能如愿 再经历 遇见你的一刹吗
如果时光机放在前方 可天真多次吗
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *