Raymond Lam – Yau Ji Yuen

Raymond Lam – Yau Ji Yuen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

TVB Drama “Highs and Lows” Theme Song (TVB 劇集 《雷霆掃毒》 主题曲)

Pinyin

MO FAAT, WOH NEI WOOI DO NA, JUNG SING HA
NANG GAU, CHAM JUI WAAI PO NGOI, MONG CHEUNG SA
JAU JE MOH, YAT GOH GA YAT JOI SING LEUNG, BING FAAI JAM MOOT JOI HUNG CHA
WOO PO JEUK LO DIU YA BAT PA

SI GAAN, LAU GWOH SUI YA YIU, JEUNG DAAI BA
YI NEI, WOH NGOH CHIN HANG CHUEN, SI FAN CHA
JI CHI FAN, HOI LIU NEI LOK LIK CHIN HANG, DAK NGOH YAU JI DEI TING LAU
BEI SUI YUET FONG DAAI LIU HIN GWA

GEI CHIN TIN GAN FONG HANG FUK MA, MOOI YAT MONG LUK MA
YING YIN SI, NA MOH YING JAN MA
HOH YAU SAN LUEN YAN, SING SUK DIK LUEN YAN
SING SUK DO, MOOT JOI GUNG NEI CHAAU GA

SI NGOH, CHI JUNG, KUI JUET SING JEUNG MA
WAI HOH MOOT, FAAT JONG JOK SIU SA
JUEN NGAAN DOH SIU NIN, YING YIN SEUNG DONG NIN
YING YIN YAU, JI DO YAU GEI HEI NEI, TIN JAN GAU MA

YI NGOH, HOH YI LIN JUE JUN, SAN DAAI HA
YING YIU, WAI NEI LAU HA CHAN, GAU SOH FA
WAAK JE JO, JI DO NGOH JOI HA CHAM SI, HEI NGOI YEUNG NGOH DO LING SAN
LUI LIU YAU GWA NIM NEI YAT HA

GAN FONG, HO MA, MOOI YAT MONG LUK MA
YING YIN SI, NA MOH YING JAN MA
HOH YAU SAN LUEN YAN, SING SUK DIK LUEN YAN
SING SUK DO, MOOT JOI GUNG NEI CHAAU GA

SI NGOH, CHI JUNG, KUI JUET SING JEUNG MA
WAAN MEI HOK, WOOI JONG LOK GOON MA
JUEN NGAAN DOH SIU NIN, MO LIU DIK CHUN YAN
MO LIU DO, YEUNG NGAAN LUI DIT CHUT LIU, FUNG DIN GAU MA

YEUNG NGOH, GAM TIN, YAU JI YUEN HO MA
NANG YUE YUEN, JOI GING LIK, YUE GIN NEI, DIK YAT SAAT MA
YUE GWOH SI GWONG, GEI FONG JOI CHIN FONG, HOH TIN JAN DOH CHI MA

Chinese

无法 和你回到那 种盛夏
能够 沉醉怀抱呆 望窗纱
就这麽一个假日在乘凉 冰块浸没在红茶
互抱著老掉也不怕

时间 流过谁也要 长大吧
而你 和我前行全 是分岔
自此分开了你落力前行 得我幼稚地停留
被岁月放大了牵掛

几千天近况幸福吗 每日忙碌吗
仍然是 那麽认真吗
可有新恋人 成熟的恋人
成熟到 没再共你吵架

是我 始终 拒绝成长吗
为何没 法装作潇灑
转眼多少年 仍然想当年
仍然幼 稚到又记起你 天真够吗

而我 何以连住进 新大厦
仍要 为你留下陈 旧梳化
或者早知道我在下沉时 喜爱仰卧到凌晨
累了又掛念你一下

近况 好吗 每日忙碌吗
仍然是 那麽认真吗
可有新恋人 成熟的恋人
成熟到 没再共你吵架

是我 始终 拒绝成长吗
还未学 会装乐观吗
转眼多少年 无聊的蠢人
无聊到 让眼泪跌出了 疯癫够吗

让我 今天 幼稚完好吗
能如愿 再经历 遇见你的一刹吗
如果时光机放在前方 可天真多次吗

Print Lyric Print Lyric