Mag Lam – Niu Lung

Mag Lam – Niu Lung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

NGOH KWAN YUE WAN SAT JUNG, NEI NA JEUNG SAM JI JUNG
DUI NGOH HO, LING NGOH DIK SAN, TAI DOH MOH CHUNG, JIN CHI YA, BAT DUNG
YI NGOH SI SI CHING CHUN, DUI KONG FOO FOO BAK FUNG
NGOH MIU SIU, DAAN JI SIU JO, YAN NANG GAU TUNG, MAK BOK YING NANG JAN DUNG

SING JEUNG SUI YIU GWOH CHING, NGAI GEI GOO GAI JI JUNG
YUE GWOH JAN DIK BEI GAAU CHUN, JIK GOON DIT PUNG
YUNG HUI CHUNG POH NIU LUNG, YAU JAU HIM NGOK TIN HUNG
YUE GWOH JAN DIK SEUNG NGOH HO, CHUI SAM DIK FONG JUNG

NGOH WONG FA GWONG YAM, NGOH YA SEUNG JUI FUNG JANG
NGOH DIT DO, JOI FAN TO JUNG, GAAU JIK GEUK YAN, DO YAU MOON, JUK GAM
DUI NEI GAM GIK DIK SAM, WING YUEN JE MOH CHUNG SAM
DAAN NGOH SEUNG JOI SE WOOI BEI, HUNG LAU GAAU FAN, FAAN CHOH YING YIN HING HANG

SING JEUNG SUI YIU GWOH CHING, NGAI GEI GOO GAI JI JUNG
YUE GWOH JAN DIK BEI GAAU CHUN, JIK GOON DIT PUNG
YUNG HUI CHUNG POH NIU LUNG, YAU JAU HIM NGOK TIN HUNG
YUE GWOH JAN DIK SEUNG NGOH HO, CHUI SAM DIK FONG JUNG

SIU NIN, JEUNG MOON JE YUE MO, NGOH YIU JAU NGOH LUI TO, CHAN SI GAAN JO

JUNG SI GOON GAAU DO JUI HO, SING JEUNG BAT WOOI HING SUNG
YAN HOI KWAI JAK BAT TAAI DUNG, YAT TIN WOOI DUNG
YUNG HUI CHUNG POH NIU LUNG, YUNG HUI NGOH FAAT MUNG
SING JEUNG FONG SIK GEI BAAK JUNG, WAAN HAN CHING NEI SUN

Chinese

我困於温室中 你那掌心之中
对我好 令我的身 体多麽重 展翅也 不懂
以我丝丝青春 对抗呼呼北风
我渺小 但至少做 人能够痛 脉搏仍能震动

成长需要过程 危机估计之中
如果真的比较蠢 即管跌碰
容许衝破鸟笼 遊走险恶天空
如果真的想我好 随心的放纵

我枉花光阴 我也想追风筝
我跌倒 在粪土中 交织脚印 都有满 足感
对你感激的心 永远这麽衷心
但我想在社会被 洪流教训 犯错仍然庆幸

成长需要过程 危机估计之中
如果真的比较蠢 即管跌碰
容许衝破鸟笼 遊走险恶天空
如果真的想我好 随心的放纵

少年 长满这羽毛 我要走我旅途 趁时间早

纵使管教到最好 成长不会轻松
人海规则不太懂 一天会懂
容许衝破鸟笼 容许我发梦
成长方式几百种 还恳请你信

Print Lyric Print Lyric