Lin Kah Jun – Ji Seung Nei Faai Lok

Lin Kah Jun – Ji Seung Nei Faai Lok

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

NGOH SEUNG GONG, SAI SI YUE KEI
SEUNG DAK YUET DOH, YUET SI WOOI SAT LOK
NAAN GWOH, SI DUI, SI CHOH

SEUNG DONG CHOH, FAAI WOOT SI GWONG
YAU CHOH SEUNG SIK, DO HOH SI BIN DAK, YUE CHI MIU MONG
BAT JOI LING NEI, SEUNG SUN NGOH

JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
FAAN SI YIU FONG DAK HOI, SAN BIN, WAAN YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH YAU GANG DOH SI GAAN
NGOH JI DO, NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO

JIK DO GAM TIN, JOI MOOT YUE GWOH
TAAI DOH YUE GWOH, YUE HOH WOK DAK, HANG FUK FAAI LOK
SOH YI GAM TIN, YING YIN MOOT FAAT LING NEI SEUNG SUN NGOH

JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
FAAN SI YIU FONG DAK HOI, SAN BIN WAAN YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH YAU GANG DOH SI GAAN
NGOH JI DO, NEI WOOI GANG GA HO GWOH

JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
WAI HOH YIU SEUNG TAAI DOH, SAN BIN CHI JUNG YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH NANG FONG HEI BIT YAN NGAAN GWONG
NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO

HOH FAU TENG JAN TIT NGOH SAM JUNG WA
NEI HOH YI WOOI TAU JAU, YUE GWOH JAN DIK TAAI HOI PA
DAAN YAU CHI HAK HOI CHI DUI NEI, NGOH SAM JUNG JOI MOOT SUET WA
NGOH YI GING CHING CHING CHOH CHOH, JAN SAM JAN YI GONG GWOH

WAI HOH YIU SEUNG TAAI DOH, SAN BIN CHI JUNG YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH NANG FONG HEI BIT YAN NGAAN GWONG
NGOH JI DO, NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO
NGOH JI DO, NGOH JI DO

Chinese

我想讲 世事如棋
想得越多 越是会失落
难过 是对 是错

想当初 快活时光
由初相识 到何时变得 如此渺茫
不再令妳 相信我

只想妳快乐 别要想太多
凡事要放得开 身边 还有我
不过如果 我有更多时间
我知道 我知道 我们会更好

直到今天 再没如果
太多如果 如何获得 幸福快乐
所以今天 仍然没法令妳相信我

只想妳快乐 别要想太多
凡事要放得开 身边还有我
不过如果 我有更多时间
我知道 妳会更加好过

只想妳快乐 别要想太多
为何要想太多 身边始终有我
不过如果 我能放弃别人眼光
我知道 我们会更好

可否听真啲 我心中话
妳可以回头走 如果真的太害怕
但由此刻开始对你 我心中再没说话
我已经清清楚楚 真心真意讲过

为何要想太多 身边始终有我
不过如果 我能放弃别人眼光
我知道 我知道 我们会更好
我知道 我知道

Print Lyric Print Lyric