Lin Kah Jun – Ji Seung Nei Faai Lok

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NGOH SEUNG GONG, SAI SI YUE KEI
SEUNG DAK YUET DOH, YUET SI WOOI SAT LOK
NAAN GWOH, SI DUI, SI CHOH
SEUNG DONG CHOH, FAAI WOOT SI GWONG
YAU CHOH SEUNG SIK, DO HOH SI BIN DAK, YUE CHI MIU MONG
BAT JOI LING NEI, SEUNG SUN NGOH
JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
FAAN SI YIU FONG DAK HOI, SAN BIN, WAAN YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH YAU GANG DOH SI GAAN
NGOH JI DO, NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO
JIK DO GAM TIN, JOI MOOT YUE GWOH
TAAI DOH YUE GWOH, YUE HOH WOK DAK, HANG FUK FAAI LOK
SOH YI GAM TIN, YING YIN MOOT FAAT LING NEI SEUNG SUN NGOH
JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
FAAN SI YIU FONG DAK HOI, SAN BIN WAAN YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH YAU GANG DOH SI GAAN
NGOH JI DO, NEI WOOI GANG GA HO GWOH
JI SEUNG NEI FAAI LOK, BIT YIU SEUNG TAAI DOH
WAI HOH YIU SEUNG TAAI DOH, SAN BIN CHI JUNG YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH NANG FONG HEI BIT YAN NGAAN GWONG
NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO
HOH FAU TENG JAN TIT NGOH SAM JUNG WA
NEI HOH YI WOOI TAU JAU, YUE GWOH JAN DIK TAAI HOI PA
DAAN YAU CHI HAK HOI CHI DUI NEI, NGOH SAM JUNG JOI MOOT SUET WA
NGOH YI GING CHING CHING CHOH CHOH, JAN SAM JAN YI GONG GWOH
WAI HOH YIU SEUNG TAAI DOH, SAN BIN CHI JUNG YAU NGOH
BAT GWOH YUE GWOH, NGOH NANG FONG HEI BIT YAN NGAAN GWONG
NGOH JI DO, NGOH JI DO, NGOH MOON WOOI GANG HO
NGOH JI DO, NGOH JI DO
[tab:Chinese]
我想讲 世事如棋
想得越多 越是会失落
难过 是对 是错
想当初 快活时光
由初相识 到何时变得 如此渺茫
不再令妳 相信我
只想妳快乐 别要想太多
凡事要放得开 身边 还有我
不过如果 我有更多时间
我知道 我知道 我们会更好
直到今天 再没如果
太多如果 如何获得 幸福快乐
所以今天 仍然没法令妳相信我
只想妳快乐 别要想太多
凡事要放得开 身边还有我
不过如果 我有更多时间
我知道 妳会更加好过
只想妳快乐 别要想太多
为何要想太多 身边始终有我
不过如果 我能放弃别人眼光
我知道 我们会更好
可否听真啲 我心中话
妳可以回头走 如果真的太害怕
但由此刻开始对你 我心中再没说话
我已经清清楚楚 真心真意讲过
为何要想太多 身边始终有我
不过如果 我能放弃别人眼光
我知道 我知道 我们会更好
我知道 我知道
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *