Leslie Cheung – Gam Sang Gam Sai

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
WAAN BIN DIK YAT SANG, MAK MAK KEI DOI YAT FAN NGOI
DAAP GWOH DOH SIU WAAN, DUEN DUEN CHING LO YA SAT MONG
NGOH BAT GAM SAM, SUET BIT LEI, YING GAU HOT MONG NGOI DIK JUEN KEI
BAT SE, BAT HEI, MO HUNG CHEUNG YE HUNG HUI, FUNG JUNG, GAI JUK JUI
FUNG LUI SIU JEUK, FUNG LUI CHEUNG, GAM GIK TIN YI PUNG JEUK NEI
JUNG SI FOO GIP DO BIN DAK MEI
TIN YA LO, YAM HOI YA LO, WAI MONG CHI NGOI NGOI MEI LO
YUEN YI GAM SANG YEUK DING TA SANG, JOI YUNG PO
SI NEI DIK SEUNG SAU, JING JING YIN LEUNG JE FAN NGOI
SI NEI DIK SING YAM, YE YE POOI BOON NGOH DIK MUNG
GAAU CHUT JAN SAM, JAN DIK MEI, MO JUN MOOI YAT MOOI TIN SEUNG NEI
GAM SANG, GAM SAI, NING YUEN MING LEI PAAU HOI, SIU SA, GAN NEI FEI
FUNG LUI SIU JEUK, FUNG LUI CHEUNG, GAM GIK TIN YI PUNG JEUK NEI
JUNG SI FOO GIP DO BIN DAK MEI
TIN YA LO, YAM HOI YA LO, WAI MONG CHI NGOI NGOI MEI LO
YUEN YI GAM SANG YEUK DING TA SANG, JOI YUNG PO
FUNG LUI SIU JEUK, FUNG LUI CHEUNG, GAM GIK TIN YI PUNG JEUK NEI
JUNG SI FOO GIP DO BIN DAK MEI
TIN YA LO, YAM HOI YA LO, WAI MONG CHI NGOI NGOI MEI LO
YUEN YI GAM SANG YEUK DING TA SANG, JOI YUNG PO
YUEN YI GAM SANG YEUK DING TA SANG, JOI YUNG PO
[tab:Chinese]
幻变的一生 默默期待一份爱
踏过多少弯 段段情路也失望
我不甘心说别离 仍旧渴望爱的传奇
不舍不弃 无恐长夜空虚风中继续追
风里笑著风里唱 感激天意碰著你 纵是苦涩都变得美
天也老任海也老 唯望此爱爱未老 愿意今生约定他生再拥抱
是你的双手 静静燃亮这份爱
是你的声音 夜夜陪伴我的梦
交出真心真的美 无尽每日每天想你
今生今世 宁愿名利抛开 潇洒跟你飞
风里笑著风里唱 感激天意碰著你 纵是苦涩都变得美
天也老任海也老 唯望此爱爱未老 愿意今生约定他生再拥抱
风里笑著风里唱 感激天意碰著你 纵是苦涩都变得美
天也老任海也老 唯望此爱爱未老 愿意今生约定他生再拥抱
愿意今生约定他生再拥抱
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *