Julian Cheung ft. Hotcha – Ching Ngoi Yin Doi Si Goo

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JOI HEI CHE HAU JOH, MONG PIN SAI GAAN DANG FOH
GAI JEUK MOON GAAI TO YAN, MAN GWOH GEI DOH GOH

MONG JEUK YEUK WOOI YI WAI JAU NGOI LUEN GWOH
MO LIU JEUNG NGOH, MOOI YE JOI NA GWONG CHIN JUNG CHUEN SOH
LAST CHRISTMAS, I GAVE YOU MY HEART
YEAH I SHOULD BE SO LUCKY, NEVER GONNA GIVE YOU UP
I GET LOST, IN YOUR EYES, COS YOU GOT THE RIGHT STUFF
BUT THESE DAYS, SOMETIMES, LOVE JUST AIN’T ENOUGH
SUET BIT LEI MOOT YAU DUI CHOH, JAU YA GAAI SIK BAT DOH
JI GOK HAN MOH DANG, NA SI NGOH
DAAN NGOH DIK YIN DOI, WAAK JE YI PIU GWOH
GAM TIN NEI GAAN DIK FONG SIK, MAANG DAK DOH

JI YAU HAN JI JOH, MOOT YAU TAAI DOH GA SOH
NGOH MOOT YAU HUNG TAAM CHING, NEI FAAI HEI FOON NGOH
CHIU JEUK SAI YAN, NGOH MOON JO GWOH YIN GWOH
MO HA HAP CHEUNG, NA DUEN SEUNG SAI GEI SE DIK LUEN GOH

NEI NGOH CHING YUEN LO BOON GING GWOH, JOI SUN SIK GAAN, GIK JANG LIU DIN HOH
WAI LIU BIU HEI, JE GOO SI FAAT SANG GWOH
BIT SUI PAAK DAI SE JAN, WAAK SEUNG YOUTUBE CHEUNG NGOI GOH

NA PA MING SAN SING NGOH YAT GOH, YUEN LO DAAP SAAN, YA YAU SIN FA GEI DOH
CHING YAN MOON HAN DOH, JE SAAM GOK, WAAK GEI HOH
JOI MOOI BIN DO NGOI GWOH, YUEN FONG JAM GAI CHING CHOH

NGOI JUN SI JAU YIU FONG GWOH, JAM WOOI SEUNG CHUEN SAM WOH
SEUNG GOH YAT FAN SAU, YEUK HA GOH
DAAN JE YAT DOI SI, SAP GEI SIN GAAU CHOH
KAP LUEN NGOI SAN DIK GAAI SIK, FOOT DAK DOH

BIT LO SANG SEUNG TAAM, MAN NGOH NGOH JI GEI DOH
JUI YIU NGAAN DIK NGAN HOH, NGOH YA GO PAAN GWOH
CHING YUEN DIT HA, JING MING WAI NEI FUNG GWOH
YUEN CHUEN FUNG HIN, NGOI YAN YUE LIU HEI SANG, BAT LOH SOH

NEI NGOH CHING YUEN LO BOON GING GWOH, JOI SUN SIK GAAN, GIK JANG LIU DIN HOH
WAI LIU SEUNG HEI JE GOO SI FAAT SANG GWOH
BIT SUI PAAK DAI SE JAN, WAAK SEUNG YOUTUBE CHEUNG NGOI GOH

NA PA MING SAN SING NGOH YAT GOH, YUEN LO DAAP SAAN, YA YAU SIN FA GEI DOH
CHING YAN MOON HAN DOH, JE SAAM GOK, WAAK GEI HOH
LUI CHI HAN HAN NGOI GWOH, YAN MING BAT TAAI CHING CHOH

[tab:Chinese]
在汽车後座 望遍世间灯火
计著满街途人 吻过几多个

忙著约会以为就爱恋过
无聊像我 每夜在那光纤中穿梭
LAST CHRISTMAS, I GAVE YOU MY HEART
YEAH I SHOULD BE SO LUCKY, NEVER GONNA GIVE YOU UP
I GET LOST, IN YOUR EYES, COS YOU GOT THE RIGHT STUFF
BUT THESE DAYS, SOMETIMES, LOVE JUST AIN’T ENOUGH
说别离没有对错 走也解释不多
自觉很摩登 那是我
但我的现代 或者已飘过
今天你拣的方式 猛得多

自幼很自助 没有太多枷锁
我没有空谈情 你快喜欢我
朝著世人 我们做过演过
无暇合唱 那段上世纪写的恋歌

你我情愿路半经过 在瞬息间 激增了电荷
为了表起 这故事发生过
必须拍底写真 或上 YOUTUBE 唱爱歌

哪怕明晨剩我一个 沿路搭讪 也有鲜花几朵
情人们很多 这叁角 或几何
在每边都爱过 圆方怎计清楚

爱尽时就要放过 怎会想穿心窝
上个一分手 约下个
但这一代是 十几线交错
给恋爱新的解释 阔得多

别老生常谈 问我我知几多
最耀眼的银河 我也高攀过
情愿跌下 證明为你疯过
完全奉献 爱人预了牺牲 不囉嗦

你我情愿路半经过 在瞬息间 激增了电荷
为了想起这故事发生过
必须拍底写真 或上 YOUTUBE 唱爱歌

哪怕明晨剩我一个 沿路搭讪 也有鲜花几朵
情人们很多 这叁角 或几何
类似恨恨爱过 人名不太清楚

[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *