Joey Yung – Lin Juk Kek

Joey Yung – Lin Juk Kek

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

TVB Drama “The Hippocratic Crush” Theme Song (TVB 劇集 《On Call 36小时》 主题曲)

Pinyin

HOI SAU DIK YAT PIN SI MAU MAU CHUT SANG
MA MA KAP BO BO FUNG SEUNG JE YAT SANG
TAU YAT MAN, HOI DUEN JI HAU WAAK CHING WAAK AM
JAM MOH JAU JAU JEUNG LIN JUK KEK YA, HIM KUET, ON WAN

WAAK JE, YUE MAU JAAP NGOH HOH TOI TAU, YAN SEUNG DO NEI
WAAK JE, YAT JUEN NIM BIN YIU SAT, HUI NEI
WAAK JE, JUEN JIT JIM TAAI DOH WAI MONG, JAM YUNG PO NEI
WAAK JE, YUNG GAN PIN YI DUEN HEI

CHING YAN MOON YAT FOO YAT KAP SEUNG NGOI DO DAI, GIT GUK WAAK TUNG YEUNG
YING SEUNG JEUNG NEI NGOH JE MOK, YIN DAK GANG LEI SEUNG
NANG SAU BO JIK GOON SAU BO, BAT YIU JOI SEUNG, JOI YAT HAK YAN BIN KUET YEUNG
SUK SIK DIK GOH KUK, DANG YUE NEI HAP CHEUNG

SAN YAT JEUNG JAM HOH SI NEI NGOH FAN HOI
HOH FAU GOI SE DAK JEUNG NEI NGOH DONG CHOH
WAAN SEUNG NGOI, JI HOH SIK SEUNG JAAP NAAN YIK JUEN
SEUNG GAM DIK HA JAAP YING YIN MEI BOH, NGOH WOOI, SAU GOI

YUE GWOH, DONG MAAN MOOT YAU FAN SAN LOI, GAN JEUNG BO JI
YUE GWOH, BAT BIT, NG WOOI JOI CHAAI YI
YUE GWOH, JEUNG DUI BAAK SUET DAK PING WOH, BAT GA FUNG CHI
YUE GWOH, JAN DIK HOH YAU HA CHI

CHING YAN MOON YAT FOO YAT KAP SEUNG NGOI DO DAI, GIT GUK WAAK TUNG YEUNG
YING YIN NANG TOH GAN BEI CHI, JAU JUET DEI SUET SEUNG
YUE NANG CHUNG SAU HO YAT SEUNG, BAT YIU JOI SEUNG, JOI YAT HAK YAN BIN KUET YEUNG
MING JI HOH YAT HEI, BAT YIU JOI DUK CHEUNG

CHING YAN MOON YAT FOO YAT KAP SEUNG NGOI DO DAI, GIT GUK WAAK TUNG YEUNG
YING SEUNG JEUNG NEI NGOH JE MOK, YIN DAK GANG LEI SEUNG
YUE NANG CHUNG SAU HO YAT SEUNG, BAT YIU JOI SEUNG, JOI YAT HAK SUI YIK YIU, TUI HA CHEUNG
DOH DAK, NEI JOI CHEUNG, DOH DAK, NGOH JOI CHEUNG, TIN HUNG, YA JOI CHEUNG
YIN HO, JE YAT JEUNG, FOO KAP, TAAI MO SEUNG

Chinese

开首的一篇是某某出生
妈妈给宝宝奉上这一生
头一吻 开端之後或晴或暗
怎麽走就像连续剧也 欠缺 安稳

或者 於某集我可抬头 欣赏到你
或者 一转念便要失 去你
或者 转折渐太多遗忘 怎拥抱你
或者 拥紧偏已断气

情人们一呼一吸相爱到底 结局或同样
仍想将你我这幕 演得更理想
能修补即管修补 不要再想 再一刻人便缺氧
熟悉的歌曲 等与你合唱

新一章怎可是你我分开
可否改写得像你我当初
还相爱 只可惜上集难逆转
伤感的下集仍然未播 我会 修改

如果 当晚没有分神来 紧张佈置
如果 不必 误会再猜疑
如果 将对白说得平和 不加讽刺
如果 真的可有下次

情人们一呼一吸相爱到底 结局或同样
仍然能拖紧彼此 走绝地雪霜
如能重修好一双 不要再想 再一刻人便缺氧
明知可一起 不要再独唱

情人们一呼一吸相爱到底 结局或同样
仍想将你我这幕 演得更理想
如能重修好一双 不要再想 再一刻谁亦要退下场
多得你在场 多得我在场 天空也在场
演好这一章 呼吸太无常

Print Lyric Print Lyric