Janice Vidal – Wai Ngoi Yan Gaan

Janice Vidal – Wai Ngoi Yan Gaan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

JAU GWOH LOI, MUNG KIT HOI, SING GWOH LOI, BIT YI NGOI
WAI HOH WAI NUEN LIU HEI SUI FAAT NGOI
YAT GOH YAN, JOI TOK SOI, JI LIN JI NGAAI MAAN GOH BAT GOI
JE SAI DOI, BING MOOT TAAI DOH HONG KOI

SEUNG HAU CHAAT LEUNG, SUI MOOT GWA JEUK DUNG YAN MAI CHOI
SEUNG SAT PO DEI YIK YIU BEI CHOI

GEI DOH WAN YAU JONG SAM HOI, GEI DOH SAM HUET NAAN FUK JOI
MOOT YAU TIN CHI NGOI, DAAN YING SUN NGOI, DEI TAAP TIN BANG BAT FOOI GOI
MONG GEI SAM MOH, PING FUK JEUNG NGOI, TIN CHEUNG JUNG WOOI WAI NEI HOI
DOH SIU SEI HUI JOI WOOT LOI TUNG NGOI, YEUNG MIU SIU GIN BOK FOO JOI

HUK CHUEN LIU, BIN JIT NGOI, SAM HOI LIU BIN MOOT GWA NGOI
MO YUNG WAI POOT HUI LAANG SUI GAM KOI
CHING SING LIU, JEUNG TUET TOI, FAAN JING BING MEI YUE SEUNG TIN JOI
BAT YIU YAN GUEN GOO JE JUNG HAT KOI

SEUNG HAU CHAAT LEUNG, SUI MOOT GWA JEUK DUNG YAN MAI CHOI
SEUNG SAT PO DEI YIK YIU BEI CHOI

GEI DOH WAN YAU JONG SAM HOI, GEI DOH SAM HUET NAAN FUK JOI
MOOT YAU TIN CHI NGOI, DAAN YING SUN NGOI, DEI TAAP TIN BANG BAT FOOI GOI
MONG GEI SAM MOH, PING FUK JEUNG NGOI, TIN CHEUNG JUNG WOOI WAI NEI HOI
DOH SIU SEI HUI JOI WOOT LOI TUNG NGOI, YEUNG MIU SIU GIN BOK FOO JOI

YEUNG JI GEI DONG JUE GOK DIK JUNG YAU TIN FAAN HOI
KEI DOI JE, PING DAAM SIU SUET, SUI YING YAP JUN NOI, YAT DIK NGOI

GEI DOH WAN YAU JONG SAM HOI, GEI DOH SAM HUET NAAN FUK JOI
MOOT YAU TIN CHI NGOI, DAAN YING SUN NGOI, LUK YE KAP JIK SUET YIM KOI
YUE FAAI HANG FUK DANG JOI MOON NGOI, TIN CHEUNG JUNG WOOI WAI NEI HOI
DOH SIU SEI HUI JOI WOOT LOI TUNG NGOI, YEUNG MIU SIU GIN BOK FOO JOI

MOOT YAU FUNG SEUNG NA SI NGOI

Chinese

走过来 梦揭开 醒过来 别意外
为何为暖了汽水发呆
一个人 在托腮 自怜自艾万个不该
这世代 并没太多慷慨

伤口擦亮 谁没掛著动人迷彩
双膝抱地亦要比赛

几多温柔葬深海 几多心血难复再
没有天赐爱 但仍信爱 地塌天崩不悔改
忘记心魔 平复障碍 天窗总会为你开
多少死去再活来痛爱 让渺小肩膊负载

哭穿了 便节哀 心开了便没掛外
无用为泼去冷水感慨
清醒了 像脱胎 反正并未遇上天灾
不要人眷顾这种乞丐

伤口擦亮 谁没掛著动人迷彩
双膝抱地亦要比赛

几多温柔葬深海 几多心血难复再
没有天赐爱 但仍信爱 地塌天崩不悔改
忘记心魔 平复障碍 天窗总会为你开
多少死去再活来痛爱 让渺小肩膊负载

让自己当主角的总有天翻开
期待这 平淡小说 谁迎入进内 一滴爱

几多温柔葬深海 几多心血难复再
没有天赐爱 但仍信爱 绿野给积雪掩盖
愉快幸福等在门外 天窗总会为你开
多少死去再活来痛爱 让渺小肩膊负载

没有风霜哪是爱

Print Lyric Print Lyric