Janice Vidal – Lei Ga Chut Jau

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
KOOT CHUT HUI MAAN YAU, BAT TUNG JI CHAN YAU
NA FAAI GAM SIU YAU, NA GOON SEUNG HUI DOH GAU
PO DAK NEI MEI GAU, YUE JE LUI MOON TAU
CHOI SAI SEI GAN NEI, GWAANG JUN DEI KAU
HOH BIT MOOI GIN JONG GUI DO SUI YIU LEI YAU
BOON NEI HUI CHUT JAU, FAAI WOOT YI NOI GAU
BAT GOON GUI SAI JUI GAU, YUEN KAU SEUNG NEI SEUNG SAU
JI FAAN WA LONG CHUE DO SA YAU
LUEN OI, NANG YAU HANG JE YEUNG FONG SI JI JUK GAU
BIT JOI GOON SUI JAU NEI
CHANG GING FONG MAU CHONG DONG YI DEI
YIK MEI WONG SEUNG LUEN CHIU CHUT FAAN NO DIK GAM GEI
SI SAI SEUNG YAN BAT LEI, SEUNG JO MAAN NANG GIN NEI
CHANG GING FAAN BOON YA SI NGOH WAN HEI, TIN YUE DEI
LIN LO LIU BAT JOI FEI, MO NA FAN YUNG HEI
PA YAT SAI MEI NANG, SA NIK JUNG YUNG MAN
YAU LIU NEI SIN YAU, JE JUI CHAI MEI JAT GAM
JUNG SI YAU DEI JAN, BAT YAN NGOH FAAN GAM
SUI WA NEI WAAI YAN BAT GAAM KAP YAN
MING JI NGOH JO CHOH GWOH DIK JUNG YIU FUNG WAAN
DAAN NGOH NGOI YAT NGAAN, YAU JI YAU HO TAAN
DO SAM HAK GWOH BAT SAAN
YEUNG NEI NGOH CHI JAU FAAN, JOI KUNG TO YAP GAAU TONG JUN GAAN
SEUNG DAI, KAU NEI YEUNG NGOH GUNG NGOI LUI GWOH GANG DOH MAAN
DOI GA GO YING NGOI NEI
CHANG GING FONG MAU CHONG DONG YI DEI
YIK MEI WONG SEUNG LUEN CHIU CHUT FAAN NO DIK GAM GEI
SI SAI SEUNG YAN BAT LEI, SEUNG JO MAAN NANG GIN NEI
CHANG GING FAAN BOON YA SI NGOH WAN HEI
TIN YUE DEI, TO GWOH YEUK CHUK PAAU HOI SAANG SEI
JE YEUNG YA HUI LIU BAT HEI
DAAN YAU YAT YAT GWANG LIT FAT MEI
JAU YEUNG BEI CHI DO BIT LUEN TA YAN YA BAT MONG GEI
BIT GOH JOI MOOT FAAT BEI, FUNG GWOH HAU NANG FONG HEI
WOOI GA ON LOK GWOH YIK YAU WAN HEI, BAT GOO GEI
CHOI LIU GAAI HEI YUE BEI, NANG YI HAU MING GEI
YAN YAU TIN JUNG PA SEI, CHOI JUE DING BIT LEI
[tab:Chinese]
专辑:《Do U Know》
作曲:雷颂德
作词:林夕
豁出去漫游 不通知亲友
那快感少有 哪管想去多久
抱得你未够 于这里闷透
才誓死跟你 逛尽地球
何必每件壮举都需要理由
伴你去出走 快活而内疚
不管举世追究 愿扣上你双手
自繁华浪处到沙丘
恋爱 能有幸这样放肆至足够
别再管谁咒你
曾经荒谬闯荡异地
亦未枉相恋超出烦恼的禁忌
视世上人不理 想早晚能见你
曾经反叛也是我运气 天与地
连老了不再飞 无那份勇气
怕一世未能 沙砾中拥吻
有了你先有 这最凄美质感
纵使有地震 不因我犯禁
谁话你坏人不减吸引
明知我做错过的总要奉还
但我爱一眼 有自由浩叹
都深刻过不散
让你我似走犯 在穷途入教堂进谏
上帝 求你让我共爱侣过更多晚
代价高仍爱你
曾经荒谬闯荡异地
亦未枉相恋超出烦恼的禁忌
视世上人不理 想早晚能见你
曾经反叛也是我运气
天与地 逃过约束抛开生死
这样也许了不起
但有一日轰烈乏味
就让彼此都别恋他人也不忘记
别个再没法比 疯过后能放弃
回家安乐过亦有运气 不顾忌
才了解喜与悲 能以后铭记
人有天总怕死 才注定别离
[tab:END]
Video credits: BSGSpeedsta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *