Jacky Cheung – Ngoi Si Wing Hang

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YAU CHI BAT YAU JUNG, NANG SAU BAAK YEUNG TUNG
CHUNG MOOT YAU HAP YEUK HAP TUNG, DAAN KEUK KWA SI HUNG
JE TO TO, BAT SIK DIK NGOI, NGOH JANG KAP NEI YUNG
JE YAT SANG, WOH HA SAI, YAU GEI DOH CHUEN FUNG SUNG
BAI HEI DIK NGAAN JUNG, MO LUN CHUNG YAU CHUNG
YING SI GIN JUEK NEI MIN YUNG, JOI NGOH SAM WOO JUNG
JE FAN NGOI, WING YUEN DO CHUEN JOI
GUNG NEI TUNG JOI, MO JUN WING HANG JUNG
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, JAN NGOI SI WING BAT SEI
CHUEN GWOH HEI WOH BEI, KWA GWOH SANG WOH SEI
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, CHIN GOH MAAN GOH SAI GEI, JUET MEI LEI HEI
NGOI SI WING HANG DONG SOH NGOI SI NEI
LEUNG SAU SUI CHI HUNG, KEI SAT PO JUEK NEI
KEI SAT NEI MOOT YAU BIT LEI, JOI NGOH SAM WOO JUNG
MOOI LEUK GWOH, YA CHI FUNG LIU DUNG
LING JE WOO SEUNG, MO JUN NGOI LONG YUNG
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, JAN NGOI SI WING BAT SEI
CHUEN GWOH HEI WOH BEI, KWA GWOH SANG WOH SEI
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, CHIN GOH MAAN GOH SAI GEI, JUET MEI LEI HEI
NGOI SI WING HANG DONG SOH NGOI SI NEI
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, JAN NGOI SI WING BAT SEI
CHUEN GWOH HEI WOH BEI, KWA GWOH SANG WOH SEI
YAU JUEK NGOH BIN YAU JUEK NEI, TIN LO DEI LO YA HO, JUET MEI LEI HEI
NGOI SI WING HANG DONG SOH NGOI, SI NEI
[tab:Chinese]
有始不有终 能受百样痛
从没有合约合同 但却跨时空
这滔滔 不息的爱 我赠给你用
这一生 和下世 有几多全奉送
闭起的眼中 无论重又重
仍是见著你面容 在我心湖中
这份爱 永远都存在
共你同在 无尽永恒中
有著我便有著你 真爱是永不死
穿过喜和悲 跨过生和死
有著我便有著你 千个万个世纪 绝未离弃
爱是永恒当所爱是你
两手虽似空 其实抱著你
其实你没有别离 在我心湖中
每掠过 也似风撩动
令这湖上 无尽爱浪涌
有著我便有著你 真爱是永不死
穿过喜和悲 跨过生和死
有著我便有著你 千个万个世纪 绝未离弃
爱是永恒当所爱是你
有著我便有著你 真爱是永不死
穿过喜和悲 跨过生和死
有著我便有著你 天老地老也好 绝未离弃
爱是永恒当所爱 是你
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *