Ivana Wong – Yuet Leung Suet

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YING MONG NEI BOOI YING, SEUNG GAM JIM SAP NGAAN JING
MING YUET YE JOI CHING, HOH SIK SAM SUI GANG CHING
MOOT BOON DIM WAN CHOI, JE YIM PIN DEI DIK NGOI
SAN SAU WOOI SAP DO WONG YAT MEI LAI DIK FOON SIU SING
CHING WA SI MEI GING, YAT SAM JUI BIN MONG YING
WOO NGON SI BOOI GING, HING JAU DIM CHUT MEI SING
SING NGOH YAT YAN PIU, SEUNG PIU WONG HANG FUK CHUE
SING SING GWA YE HUNG KEUK MOOT HEI LIK CHAANG DO NA MOH YUEN
YAN CHING JOI, FA BAT HOI, CHUN TIN GWOH HAU YIU DANG DOI
CHING YAN JOI, SAM BAT JOI, NA YAU DUNG CHING SI YI NGOI
MAK YIN MONG LIU DONG CHOH JAM KUET DING SEUNG NGOI
SEUNG NGOI DIK SAM JUNG YUE DO BIN JO GAM KOI
WAI HOH YUE SEUNG JUI NGOI PIN YIU BEI HOI
GOO JAU NA CHUE KAAU NGON BAT WOOI BEI YIM KOI
YAN CHING JOI, FA BAT HOI, CHUN TIN GWOH HAU YIU DANG DOI
CHING YAN JOI, SAM BAT JOI, NA YAU DUNG CHING SI YI NGOI
MAK YIN MONG LIU DONG CHOH JAM KUET DING SEUNG NGOI
SEUNG NGOI DIK SAM JUNG YUE DO BIN JO GAM KOI
WAI HOH YUE SEUNG JUI NGOI PIN YIU BEI HOI
GOO JAU NA CHUE KAAU NGON BAT WOOI BEI YIM KOI
JOI YUEN FAN DIK TIN HUNG HOH WOOI YUE JAN NGOI
JE SAI GAAN YAU GEI DOH CHING LUI, HOH YAT SAI, SEUNG NGOI
YING MONG NEI BOOI YING, SEUNG GAM JIM SAP NGAAN JING
MING YUET YE LAANG CHING, JI YAN SAM SUI YI CHING
[tab:Chinese]
凝望你背影 伤感沾湿眼睛
明月夜再清 可惜心水更清
没有半点云彩 遮掩片地的爱
伸手会拾到往日美丽的欢笑声
情话是美景 一心醉便忘形
湖岸是背景 轻舟点出美声
剩我一人飘 想飘往幸福处
星星掛夜空却没气力撑到那麽远
人情在 花不开 春天过後要等待
情人在 心不再 哪有动情是意外
默然忘了当初怎决定相爱
相爱的心终於都变做感慨
为何遇上最爱偏要避开
孤舟那处靠岸不会被掩盖
人情在 花不开 春天过後要等待
情人在 心不再 哪有动情是意外
默然忘了当初怎决定相爱
相爱的心终於都变做感慨
为何遇上最爱偏要避开
孤舟那处靠岸不会被掩盖
在缘份的天空可会遇真爱
这世间有几多情侣 可一世 相爱
凝望你背影 伤感沾湿眼睛
明月夜冷清 只因心水已清
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *