Faye Wong – Ngoi Yue Tung Dik Bin Yuen

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
POOI WOOI PONG WONG LO CHIN, WOOI MONG JE YAT DUEN
NEI MAN GWOH NGOH DIK LIM, CHANG SI BAAK CHIN PIN
MOOT HUI SEUNG, JUNG YAU YAT TIN, YE YUE JUNG, JAAU BAT DO DA SUEN
YEUNG NGOH GOO DAAN JE BIN, YAT DIM JUNG DANG DO SAAM DIM
NA PA YUE NEI SEUNG GIN, YING SI NGOH SAM YUEN
NGOH YA YAU NGOH GAM GOK, NAAN DO YIU JE YIM
YEUK YI GING, BAT SEUNG GAN NGOH SEUNG LUEN, YAU KEUK JAM MOH HAU HAU SING SING DIK HEI PIN
YEUNG NGOH YAT DANG JOI DANG, JOI DANG YAT TIN GUNG NEI SAP WOOI WAN NUEN
CHING JEUNG YUE DIM, CHI DUEN NAAN DUEN, YUE SI HUI SEUNG, GANG SI LING LUEN
NGOH YI GING BAT SEUNG GAN NEI CHI CHIN, NGOH YAU NGOH DIK JUEN YIM, BAT SEUNG JOI SAU SUEN
MO NOI NGOH SAM, YIU BIN NAAN BIN, DO BIT JOI DANG, YA MEI YUE YUEN
WING YUEN JOI NGOI YUE TUNG DIK BIN YUEN, YING GOI JAM MOH KUET DING TIU SUEN
NA PA YUE NEI SEUNG GIN, YING SI NGOH SAM YUEN
NGOH YA YAU NGOH GAM GOK, NAAN DO YIU JE YIM
YEUK YI GING BAT SEUNG GAN NGOH SEUNG LUEN, YAU KEUK JAM MOH HAU HAU SING SING DIK HEI PIN
YEUNG NGOH YAT DANG JOI DANG, JOI DANG YAT TIN GUNG NEI SAP WOOI WAN NUEN
CHING JEUNG YUE DIM, CHI DUEN NAAN DUEN, YUE SI HUI SEUNG, GANG SI LING LUEN
NGOH YI GING BAT SEUNG GAN NEI CHI CHIN, NGOH YAU NGOH DIK JUEN YIM, BAT SEUNG JOI SAU SUEN
MO NOI NGOH SAM, YIU BIN NAAN BIN, DO BIT JOI DANG, YA MEI YUE YUEN
WING YUEN JOI NGOI YUE TUNG DIK BIN YUEN, YING GOI JAM MOH KUET DING TIU SUEN
CHING JEUNG YUE DIM, CHI DUEN NAAN DUEN, YUE SI HUI SEUNG, GANG SI LING LUEN
NGOH YI GING BAT SEUNG GAN NEI CHI CHIN, NGOH YAU NGOH DIK JUEN YIM, BAT SEUNG JOI SAU SUEN
MO NOI NGOH SAM, YIU BIN NAAN BIN, DO BIT JOI DANG, YA MEI YUE YUEN
WING YUEN JOI NGOI YUE TUNG DIK BIN YUEN, YING GOI JAM MOH KUET DING TIU SUEN
[tab:Chinese]
徘徊傍徨路前 回望这一段
你吻过我的脸 曾是百千遍
没去想 终有一天 夜雨中 找不到打算
让我孤单这边 一点钟等到叁点
那怕与你相见 仍是我心愿
我也有我感觉 难道要遮掩
若已经不想跟我相恋 又却怎麽口口声声的欺骗
让我一等再等 在等一天共你拾回温暖
情像雨点 似断难断 愈是去想 更是凌乱
我已经不想跟你癡缠 我有我的尊严 不想再受损
无奈我心 要辨难辨 道别再等 也未如愿
永远在爱与痛的边缘 应该怎麽决定挑选
那怕与你相见 仍是我心愿
我也有我感觉 难道要遮掩
若已经不想跟我相恋 又却怎麽口口声声的欺骗
让我一等再等 在等一天共你拾回温暖
情像雨点 似断难断 愈是去想 更是凌乱
我已经不想跟你癡缠 我有我的尊严 不想再受损
无奈我心 要辨难辨 道别再等 也未如愿
永远在爱与痛的边缘 应该怎麽决定挑选
情像雨点 似断难断 愈是去想 更是凌乱
我已经不想跟你癡缠 我有我的尊严 不想再受损
无奈我心 要辨难辨 道别再等 也未如愿
永远在爱与痛的边缘 应该怎麽决定挑选
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *