Eason Chan – Shall We Talk

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
MING YUET GWONG, WAI HOH YAU JIU DEI TONG
NING YUEN JOI GUNG YUEN DOH JONG BAT SEUNG HOT TONG
YAM YAU MUK GWONG, LAU JOI MAAN WA YAT GOK
WAI HOH MONG MO CHAN YAT NGAAN JAU YUE FAT LAU TONG
HAAI TUNG JI PAAN MONG FOON LOK
DAAI YAN JI JI DO GEI MONG
WAI HOH DO BAT DAAI DUNG DAK NO LIK TAI SUT DUI FONG
DAAI MOON NGOI YAU SIK SUT, WOOI HEUNG KEUK YUE TUNG WAAN GOK
SHALL WE TALK SHALL WE TALK
JAU DONG JUNG SAN SAU TOH SAU HUI SEUNG HOK TONG
POOI NGOH GONG, POOI NGOH GONG CHUT NGOH MOON JUI HAU HOH YI SANG SOH
SUI PA GONG, SUI WOOI HOH BEI DAK GWOH GOO DUK TAAM GWOH
NAAN DAK, HOH YI TUNG JOH
HOH YI, YIU GEI WAI CHEK LOH
YUE GWOH SAM SING JAN YAU LIU HAAU
SUI PA BO LO GANG DOH, NEI BIT PA NGOH
PING MOK FAAT GWONG, MO LUN SAM MOH DO HON
CHING YAN JOI FAN SAU BIN YUEN, JI GAM HOT TONG
YEUK CHAM MAK CHI GAM, WAAN TAAM SAM MOH LUEN OI
NING YUEN JOI FAAT SING GEI HEI MIN CHIN SIU JEUK MONG
SING YAN JI GEI MONG SAU WOK, CHING YAN JI TING GIN SING NOK
WAI HOH DO BAT DAAI DUNG DAK NO LIK JAN SIK DUI FONG
TONG LONG MIN DUI SIK SUT, WOOI HEUNG YA YUE TUNG WAAN GOK
SHALL WE TALK SHALL WE TALK
JAU SUEN NGA GWAAN HOI CHI DA JAN, BIT SUET FONG
POOI NGOH GONG, POOI NGOH GONG CHUT NGOH MOON JUI HAU HOH YI SANG SOH
SUI PA GONG, SUI WOOI HOH BEI DAK GWOH GOO DUK TAAM GWOH
NAAN DAK, HOH YI TUNG JOH, HOH YI, YIU GEI WAI CHIK LOH
YUE GWOH SAM SING JAN YAU LIU HAAU, SUI PA BO LO GANG DOH
POOI NGOH GONG, POOI NGOH CHAN SAN JING SI NGAAN LUI SUI DIT DAK DOH
MO FAAT GONG, CHUI FEI BEI CHI YI SAT HUI LIU NANG LIK JUK MOH
LING SING HOH YI NING JING, NAAN GWOH KEUK BEI BAT GWOH
YUE GWOH CHAM MAK TAAI CHAM JUNG, BIT YIU HING HING DAAI GWOH
MING YUET GWONG, WAI HOH MEI JIU DEI TONG
HAAI YI JOI GUNG SI HAN MONG, BAT SUI HOT TONG
SHALL WE TALK, CHE YEUNG BAAK GON YAT TONG
CHAM MAK LING NGOH TING DAK GIN YIP YI SING SING GONG
[tab:Chinese]
曲 : 陈辉阳词 : 林夕编 : 金培达
明月光
为何又照地堂
宁愿在公园躲藏
不想喝汤
任由目光
留在漫画一角
为何望母亲一眼就如罚留堂
孩童只盼望欢乐
大人只知道寄望
为何都不大懂得努力体恤对方
大门外有蟋蟀
回响却如同幻觉
SHALL WE TALK SHALL WE TALK
就当重新手拖手去上学堂
陪我讲
陪我讲出我们最后何以生疏
谁怕讲
谁会可悲得过孤独探戈
难得 可以同座
何以 要忌讳赤裸
如果心声真有疗效
谁怕暴露更多
你别怕我
屏幕发光
无论什么都看
情人在分手边缘只敢喝汤
若沉默似金
还谈什么恋爱
宁愿在发声机器面前笑着忙
成人只寄望收获
情人只听见承诺
为何都不大懂得努力珍惜对方
螳螂面对蟋蟀
回响也如同幻觉
SHALL WE TALK SHALL WE TALK
就算牙关开始打震
别说谎
陪我讲
陪我讲出我们最后何以生疏
谁怕讲
谁会可悲得过孤独探戈
难得 可以同座
何以 要忌讳赤裸
如果心声真有疗效
谁怕暴露更多
陪我讲
陪我亲身正视眼泪谁跌得多
无法讲
除非彼此已失去了能力触摸
铃声 可以宁静
难过 却避不过
如果沉默太沉重
别要轻轻带过
明月光
为何未照地堂
孩儿在公司很忙
不需喝汤
SHALL WE TALK
斜阳白赶一趟
沉默令我听得见叶儿声声降
[tab:END]
Video credits: Arianto86

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *