Eason Chan – Goh Jung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
TA KING DO NEI YIU GING JUI SONG YUE HING FAN
LOI JI DOH SIU GOH GIK SIN GAM DIK SAM
SUI BA GAM SEUNG MING SEUNG CHUT
FAAI MAAN YUE HEI FUK
GING LIK GO DAI HIN YAN CHUI CHUK TA DAAN SAANG
YEUK DUNG SI YUE FOH SING TIM JING SI YUE SUI YING
CHUI JEUK DUNG MAK JUN BA BEI HEI JIU MING
TO JUN NEI SAM SING
HOI SAM CHUE LAU SIN GING
SEUNG SAM CHUE YUNG FA SAM GING
LAU HA FAAT SIT DIK FAAN SAANG GWOH CHING
JUNG SI YI NAAN PING TUNG DAK GO HING
TA YAT SIU JIT YA HUI JUK GAU NEI DAU JAN
TAI LIN YUE TAU SI JIK MOK DIK LING WAN
CHUNG TA GOI JI DO NEI DIK FAAI LOK
NGOK YUE BAT HANG
YAT LO YAU MAK LO YAN POOI NEI JE YAT SAANG
WAI LO TO LAU DANG YING WAI KEK CHING LAU JIN YING
LAU HA JUK DIK LUI FUNG GON DIK LUI CHING
LAU HA NEI SAN YING
WAI CHIN CHAN LAU SUK YING WAI MEI LOI LAU LIU GWONG YING
LAU HA SAI GAAI DIK DAU JUEN GWOH CHING
MOOI YAT PAAK WAI JE SI DOI JO JING
GAM JE WING YUEN YAU GOH BA SAM GING DO POH
NA LUN DUNG WAAK JING SUI YA YAU CHING
CHING SUI YAU TA FOO MOH
FUNG GING LUI CHUI SAN TING SI SEUNG LUI CHUI SAM TING
WAAI JEUK MAAN MAAN MAAN GOH SAM DIK GIT JING
LIN SING SI DOI JUI LEUNG FAAT SING
TA HOH YI GO DAK YIM KOI PAAU FOH SING
MAI WAAK NEI YI DEUH DOH FOO KAP SING CHING
NEI SEUNG YAU GUNG MING YI SAM KING TING
[tab:Chinese]
它 倾倒你要经沮丧与兴奋
来自多少个极善感的心
谁把 感想 冥想出 快慢与起伏
经历高低牵引 催促它诞生
跃动时如火星 恬静时如水影
随着动脉尽把悲喜照明 掏尽你心声
开心处留仙境 伤心处融化心境
留下发泄的反省过程
纵使意难平 痛得高兴
它 一小节也许足够你抖震
提炼於透视 寂寞的灵魂
从它 该知道你的快乐与不幸
一路有陌路人陪你这一生
为路途留灯影 为剧情留剪影
留下逐滴泪风干的旅程 留下你身影
为前尘留缩影 为未来留了光影
留下世界的兜转过程
每一拍为这时代做证
感谢永远有歌 把心境道破
哪论动或静 谁也有情 情绪有它抚摸
风景里随身听 思想里随心听
怀着万万万个心的结晶
炼成时代 最亮发声
它可以 高得掩盖炮火声
迷惑你耳朵呼吸性情
你想有共鸣 以心倾听
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *