Charlene Choi – Nin Nin

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NEI DIK NOI LIM, YI GIU NGOH HUI DO SAP NIN NOI SING YA DAI GAAM
YAT SAM HING JUK, DANG NEI SEUNG YIU NGOH DANG DO YE LAAN, CHUI JIK YI SAAN, YIN HAU SING DAAN
DOH MOH LONG FAI, YIU SUNG NGOH DIK HANG WAN FOO MUK NGAU, CHEUNG KWAN JOI NEI FAI MAT JAAM
BEI MAT NAAN DO SUET POH, WOOI JE YEUNG NAAN, LAI MAT WAAN MEI SUNG SEUNG, YI BIN JUET BAAN
YAN LOI YAN YAU HUI LEUNG CHIN DOH GOH YE MAAN, YAN LOI YAN YAU HUI DANG DAK DOH BIN JAAP GWAAN
CHING KUET JAAK HANG CHIN WAAK YIU JIT FAAN
NIN NIN CHING YAN JIT NGOH JOI DO SO YAT NIN, JOI DO SO YAT NIN, JING HAU NEI HOI MOON YAT TIN
NIN NIN CHING YAN JIT NGOH SUN JOI DANG YAT NIN, SUN JOI DANG YAT NIN, YAU JUN JIN
NGOH MOON, MING NIN CHING YAN JIT BIN DO GANG GA CHI CHIN, WOOI GANG GA CHI CHIN
YAU WAAK JE GWAAN HAU BAT GOI BIN, CHUNG BAT POH SAM LING GAAU JIN
NGOH DANG DOI DO, HON JE GOH GOO JIK DEI KAU YIK BIN JOK MOON DAAN
YIU SI SING SAT NGOI NGOH, YAU NA YEUNG NAAN, YIU SI CHAAN HUK PIT TUET, YAU NA YEUNG CHAAM
YAN LOI YAN YAU HUI HON CHING CHUN BIN BAAK FAAT, YAN LOI YAN YAU HUI HON SIN FA BIN MUK TAAN
CHING KUET JAAK HANG CHIN WAAK YIU JIT FAAN
NIN NIN CHING YAN JIT NGOH JOI DO SO YAT NIN, JOI DO SO YAT NIN, JING HAU NEI HOI MOON YAT TIN
NIN NIN CHING YAN JIT NGOH SUN JOI DANG YAT NIN, SUN JOI DANG YAT NIN, YAU JUN JIN
NGOH MOON, MING NIN CHING YAN JIT BIN DO GANG GA CHI CHIN, WOOI GANG GA CHI CHIN
YAU WAAK JE GWAAN HAU BAT GOI BIN, YAU WAAK JE CHA YAT SIN, YAU WAAK JE CHA YAT SIN
NIN NIN CHING YAN JIT NGOH JOI DO SO YAT NIN, JOI DO SO YAT NIN, JING HAU NEI HOI MOON YAT TIN
MING NIN YUE YAN JIT NGOH SUN JOI DANG YAT NIN, SUN JOI DANG YAT NIN, YAU JUN JIN, TAAI SOH
LOI NIN CHUNG YEUNG JIT NEI DAAI LIU SIN FA LOI, DO NGOH DIK GAN CHIN
DAAN SI JE GWAAN HAU BAT GOI BIN, JE SAN FAN BAT GOI BIN
[tab:Chinese]
你的内敛 已叫我虚度十年耐性也递减
一心庆祝 等你相邀我等到夜阑 除夕已散 然後圣诞
多麽浪费 要送我的幸运符木偶 长裙在你废物站
秘密难道说破 会这样难 礼物还未送上 已变绝版
人来人又去两千多个夜晚 人来人又去等得多变习惯
请抉择行前或要折返
年年情人节我再倒数一年 再倒数一年 静候你开门一天
年年情人节我信再等一年 信再等一年 有进展
我们 明年情人节变到更加癡缠 会更加癡缠
又或者关口不改变 衝不破心灵交战
我等待到 看这个孤寂地球亦变作闷蛋
要是诚实爱我 有哪样难 要是残酷撇脱 有哪样惨
人来人又去看青春变白髮 人来人又去看鲜花变木炭
请抉择行前或要折返
年年情人节我再倒数一年 再倒数一年 静候你开门一天
年年情人节我信再等一年 信再等一年 有进展
我们 明年情人节变到更加癡缠 会更加癡缠
又或者关口不改变 又或者差一线 又或者差一线
年年情人节我再倒数一年 再倒数一年 静候你开门一天
明年愚人节我信再等一年 信再等一年 有进展 太傻
来年重阳节你带了鲜花来 到我的跟前
但是这关口不改变 这身份不改变
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *