Alfred Hui – Min Gui

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
FAAT GWOH YIU FAAT DIK MUNG, DAAN YIT LIT JIM GOK BING DUNG, DIT GWOH TUNG GWOH BIN WOOI DUNG
SUI JOI JOK LUNG, CHAM MAK BOOI HAU YA SEUNG FAAT KONG
HAN SEUNG JAAU YAT SAAT LOI FONG JUNG, DAU DAAM YAT CHI YUE FAAN HUNG
YA SI GWOH TAAI CHUNG DUNG, DAAI GIN SI MOOT GAI HING CHUNG, CHOH GWOH FOOI GWOH YING YIU CHUNG
CHUNG CHUT KWAN GUK, YING JEUNG CHI YI YUNG GWAN BOON YING YUNG
DAAN GIT GWOH YAU MOOT YAU TING JIN DIK KAU TUNG
YUE DAAI JEUK MIN GUI HUI, YIM SIK GUEN YUNG, YING JEUK PAAU FOH YA YI YIN BIU CHING HING SUNG
CHING SUI BAT HOH GIK DUNG, WAAN YEUK HING DIK GUI CHUNG, LOI FA GAAI, YAT CHAI NGAAT LIK CHI SAT JUNG
YUE FONG HA MIN GUI HUI, YA HUI MIN HUNG, SING JEUK MAAN FUNG HUI JUI CHAM SIU YIU SING HUNG
CHUI HUI GA DIK FOON YUNG, WAAN JAN SEUNG BAT TUNG
CHANG NIN SIU DIK CHING CHUN, WAAI JEUK LEI SEUNG NA PA TUNG
YA SI GWOH TAAI CHUNG DUNG, DAAI GIN SI MOOT GAI HING CHUNG, CHOH GWOH FOOI GWOH YING YIU CHUNG
CHUNG CHUT KWAN GUK, YING JEUNG CHI YI YUNG GWAN BOON YING YUNG
DAAN GIT GWOH YAU MOOT YAU TING JIN DIK KAU TUNG
YUE DAAI JEUK MIN GUI HUI, YIM SIK GUEN YUNG, YING JEUK PAAU FOH YA YI YIN BIU CHING HING SUNG
CHING SUI BAT HOH GIK DUNG, WAAN YEUK HING DIK GUI CHUNG, LOI FA GAAI, YAT CHAI NGAAT LIK CHI SAT JUNG
YUE FONG HA MIN GUI HUI, YA HUI MIN HUNG, SING JEUK MAAN FUNG HUI JUI CHAM SIU YIU SING HUNG
CHUI HUI GA DIK FOON YUNG, WAAN JAN SEUNG BAT TUNG
CHANG NIN SIU DIK CHING CHUN, MONG KEUK SAI GAAN DIK BOK CHUK
SUI MING BAAK JEUNG WOH NEI, YA HUI CHUNG FUNG, WAI HAM TAAI DOH KEUK BAT NANG DO LAU DIK JUNG
YUE KAM SING DIK NGOI HO, LIN GIT TA DO HUK SO, SUI MING BAAK NGOH CHOH CHUNG
FAAN CHO YA SI GOH MUNG, DAAN NGOH JAN DIK TUNG
[tab:Chinese]
发过要发的梦 但热烈渐觉冰冻 跌过痛过便会懂
谁在作弄 沉默背後也想发狂
很想找一刹来放纵 斗胆一次如反恐
也试过太衝动 大件事没计轻重 错过悔过仍要衝
衝出困局 形象似义勇军般英勇
但结果有没有停战的沟通
如戴著面具去 掩饰倦容 迎著炮火也依然表情轻松
情绪不可激动 还若轻的举重 来化解 一切压力似失踪
如放下面具去 也许面红 乘著晚风去追寻逍遥星空
除去假的宽容 还真想不通 曾年少的青春 怀着理想哪怕痛
也试过太衝动 大件事没计轻重 错过悔过仍要衝
衝出困局 形象似义勇军般英勇
但结果有没有停战的沟通
如戴著面具去 掩饰倦容 迎著炮火也依然表情轻松
情绪不可激动 还若轻的举重 来化解 一切压力似失踪
如放下面具去 也许面红 乘著晚风去追寻逍遥星空
除去假的宽容 还真想不通 曾年少的青春 忘却世间的缚束
谁明白像和你 也许重逢 遗憾太多却不能倒流的钟
如琴声的哀号 连结他都哭诉 谁明白我初衷
烦躁也是个梦 但我真的痛
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *