Alex Fong ft. Stephy Tang – Chat Nin

Alex Fong ft. Stephy Tang – Chat Nin

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

TIM MEI DEI HAAI HAU, SAP JI SEUNG GAN KAU
WAI HOH GAM TIN YIM JEUK YI JAU, BAT GAM SAM GAU

JUI CHOH DIK MAI LUEN, JOI AM JUNG FA JOK LIU YAN SAU
JE GING LIK NA WAI, MOOT YAU

CHUNG CHIN DIK CHI YIT WAAI NIM, HOH SI LAANG KEUK BIN SANG YIM
DONG GAM GOK BIN GAU, BEI CHI JO YAU YI TO JAU
SI GWAAN SING, SI YUK KAU
YEUK BAT SE, SEUNG BO GAU
JAM MOH JUNG SI MAAN MAAN FONG SAU

YUE SEUNG CHUE MOON TAU HAU, YUE SEUNG NGOI MOOT WING GAU
YAN JUNG TAAM SAM MOON JUK YAT CHAI DO BAT WOOI GAU

DO JUEN LIU SA LAU, BAT GIN DAK HOH GOI SE CHUN CHAU
WAAN SI YIU, SING SAU LO SEUNG HEI LAU

YUE TIN YI MEI JIP SAU, YUE SEUNG SUN SI WING GAU
KAU HOH JUNG SAM JUNG SI GING GWOH BAT SIU YAN YAU

YUNG PO DIK GAM SAU, BAT DAAI BOON FAN DIK DAAM YAU
HON GIN DAAN YA HUI, WAAN YAU

CHANG HON CHUNG JI YAU, BIN GAAI HOI SAU KAU
WAI HOH GAM TIN GING JOI CHIN DAU, DAAM SAM SOH YAU

MING MING MOOT CHUT CHOH, MO YUEN MO GOO YA YIU CHIN JAU
JE HAAU YIM NA WAI, MOOT YAU

CHUNG CHIN DIK CHI YIT WAAI NIM, HOH SI LAANG KEUK BIN SANG YIM
DONG GAM GOK BIN GAU, BEI CHI JO YAU YI TO JAU
SI TOH HIP, SI JUN TAU
YEUK BAT SE, SEUNG BO GAU
JAM MOH JUNG SI MAAN YEUNG JE HAU

YUE SEUNG CHUE MOON TAU HAU, YUE SEUNG NGOI MOOT WING GAU
YAN JUNG TAAM SAM MOON JUK YAT CHAI DO BAT WOOI GAU

DO JUEN LIU SA LAU, BAT GIN DAK HOH GOI SE CHUN CHAU
WAAN SI YIU, SING SAU LO SEUNG HEI LAU

YUE TIN YI MEI JIP SAU, YUE SEUNG SUN SI WING GAU
KAU HOH JUNG SAM JUNG SI GING GWOH BAT SIU YAN YAU

CHOH GIN DIK WAN YAU, SAT SAAN YUE GEI DOH SAAN YAU
HANG JAAU CHAM YA HUI, WAAN YAU
LUEN NGOI, CHUEN GWOH SUI YUET HAU
JAM BO CHUEN DO SEI, WAAN YAU

Chinese

甜美地邂逅 十指想紧扣 为何今天掩著耳走 不敢深究
最初的迷恋 在暗中化作了忍受
这经历那位 没有

从前的炽热怀念 何时冷却变生厌
当感觉变旧 彼此早有意逃走
是惯性 是欲求
若不捨 想补救
怎麽总是慢慢放手

如相处闷透後 如相爱没永久 人总贪心满足一切都不会够
倒转了沙漏 不见得可改写春秋
还是要 承受路上气流

如天意未接受 如相信是永久 求可忠心纵使经过不少引诱
拥抱的感受 不带半分的担忧
罕见但也许还有

曾看重自由 便解开手扣 为何今天竟在颤抖 担心所有
明明没出错 无缘无故也要迁就
这考验那位 没有

从前的炽热怀念 何时冷却变生厌
当感觉变旧 彼此早有意逃走
是妥协 是尽头
若不捨 想补救
怎麽总是万样借口

如相处闷透後 如相爱没永久 人总贪心满足一切都不会够
倒转了沙漏 不见得可改写春秋
还是要 承受路上气流

如天意未接受 如相信是永久 求可忠心纵使经过不少引诱
初见的温柔 失散於几多山丘
肯找寻也许 还有
恋爱 穿过岁月後
怎保存到死 还有

Print Lyric Print Lyric