Adason Lo ft. Joey Yung – Seung Ji Ching Goh

Adason Lo ft. Joey Yung – Seung Ji Ching Goh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

NGOH GENG NEI, NGOH NGOI NEI, NGOH JANG NEI, NGOH NGOI NEI, BEI HOI NEI
NGOH NGOI NEI, CHUI SI LOK GIK FA BEI
TAAI GO HING, TAAI SIT HEI, SI NGOH TENG LIU YIK HAN SANG HEI, FAAN FUK DAK DIK KOK MOOT DO LEI

JE FAN JUNG, YAU LIU NEI, HA FAN JUNG, PA LIU NEI, JAU SUEN GONG
JUI NGOI NEI, KEI SAT YUE NA GOH BEI
NA YAT GOH, JUI CHI NEI, YUEN NEI SEUNG SUN NGOH JE SAM LEI, JAN SAM DAK BAT MIN JEUNG JO HEI

BIT YEUNG NGOH LEI HOI, SING SUK HAU, BIN WOOI GOI, SUI YAN YAU, LING NGOH GOI
BOK NGOI YAN JUEN CHUNG NGOI, NGOI NGOH JAU JEUNG JOH GWOH SAAN CHE HON HOI

KIN SING DEI DOH SAM, YAN MOON WAI HOH GIU FA SAM
TING SAN MAN TING CHUT YI FAN, TUNG SI WOH HAAI DIK JIP MAN
WAAN CHING YAN NOI NGOH, LEUNG GOH NGOH CHUI SI YAU YUEN YAU CHAN
SAN FAN DAK YAT GOH CHUNG MEI GAU FAN

YAN SUN CHING CHOI YI FAN SAM, YAN MO CHING CHOI SUEN FA SAM
LEI JI DAK DOH MOH YUK GAN, CHIN MIN SI CHI BEI JUNG SANG
WAAN CHING TAI LEUNG NGOH, LEUNG GOH NGOH MO LUN JOI DAU JOI JAANG
SI SEUNG SUI FAN LIT NANG BEI PO GAN

CHUEN SAN DO YING JAN, CHUEN SAN DO YING JAN

HEI FOON SUET, NGOH NGOI NEI, NGOH HEI FOON, NA GOH NEI, HOI PA TA
YA CHI NEI, SUI YUEN YI JOK DUI BEI
YIU JAANG HEI, YIU FONG HEI, LUEN LIU FAN CHUEN, YAU NA JI NEI, JAN SAM BAT SEUNG JOI DOI POK NEI
BIT YEUNG NGOH LEI HOI, SING SUK HAU, BIN WOOI GOI, SUI YAN YAU, LING NGOH GOI
BOK NGOI YAN JUEN CHUNG NGOI, NGOI NGOH JAU JEUNG JOH GWOH SAAN CHE HON HOI

KIN SING DEI DOH SAM, YAN MOON WAI HOH GIU FA SAM
TING SAN MAN TING CHUT YI FAN, TUNG SI WOH HAAI DIK JIP MAN
WAAN CHING YAN NOI NGOH, LEUNG GOH NGOH CHUI SI YAU YUEN YAU CHAN
SAN FAN DAK YAT GOH CHUNG MEI GAU FAN

YAN SUN CHING CHOI YI FAN SAM, YAN MO CHING CHOI SUEN FA SAM
LEI JI DAK DOH MOH YUK GAN, CHIN MIN SI CHI BEI JUNG SANG
WAAN CHING TAI LEUNG NGOH, LEUNG GOH NGOH MO LUN JOI DAU JOI JAANG
SI SEUNG SUI FAN LIT NANG BEI PO GAN

YAU WAN SI TUNG YEUNG JUNG SAM
MEI SUEN YE SAM

FAN FAN JUNG YA DUNG SAM
JUNG YUE DAU JUEN DIK NOI SAM

NANG FAU HON JUE NGOH
NGOH NGOI NEI TUNG SI JEUNG NGOI JEUK TA
CHIN MIN SI CHIN JEUK GOK JUNG FA SAN

DUI TA DIK GAM GOK YUNG WOOI NEI SAN
JI SEUNG HEI FOON NEI HO MO YI MAN

CHING YAN MOON CHUEN SI SEUNG JI, KIN SING SI CHOI WOOI SEUNG SAM
SING GIT DIK JI GAM DUNG SAM, CHIN MIN SI HA SEUNG JUNG SANG
NANG FAU TAI LEUNG NGOH, LAAN LEI NGOH HOH SI BIT YAU YUNG SAM
NA MOH DOH DIK NGOH LAU JOI NEI/NGOH SAU, CHUEN SAN DO YING JAN

Chinese

我惊你 我爱你 我憎你 我爱你 避开你
我爱你 随时乐极化悲
太高兴 太洩气 是我听了亦很生气 反覆得的确没道理

这分钟 有了你 下分钟 怕了你 就算讲
最爱你 其实与哪个比
哪一个 最似你 愿你相信我这心理 真心得不免像做戏

别让我离开 成熟後 便会改 谁人又 令我改
博爱因尊重爱 爱我就像坐过山车看海

虔诚地多心 人们为何叫花心
听新闻听出义愤 同时和谐的接吻
还请忍耐我 两个我随时又远又亲
身份得一个从未够分

人纯情才易分心 人无情才算花心
理智得多麽肉紧 缠绵时慈悲众生
还请体谅我 两个我无论在鬥在争
思想虽分裂能被抱紧

全身都认真 全身都认真

喜欢说 我爱你 我喜欢 哪个你 害怕她
也似你 谁愿意作对比
要争气 要放弃 乱了分寸 又哪只你 真心不想再待薄你
别让我离开 成熟後 便会改 谁人又 令我改
博爱因尊重爱 爱我就像坐过山车看海

虔诚地多心 人们为何叫花心
听新闻听出义愤 同时和谐的接吻
还请忍耐我 两个我随时又远又亲
身份得一个从未够分

人纯情才易分心 人无情才算花心
理智得多麽肉紧 缠绵时慈悲众生
还请体谅我 两个我无论在鬥在争
思想虽分裂能被抱紧

遊魂时同样忠心
未算野心

分分钟也动心
忠於兜转的内心

能否看住我
我爱你同时像爱著她
缠绵时缠著各种化身

对她的感觉融汇你身
只想喜欢你毫无疑问

情人们全是双子 虔诚时才会伤心
圣洁的只敢动心 缠绵时遐想众生
能否体谅我 懒理我何时别有用心
那麽多的我留在/手 全身都认真

Print Lyric Print Lyric