Aaron Kwok – Ngoi Dik Foo Woon

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHING FUNG SAM JEUK YUE DIM, CHING SAN FONG CHI NEI DIK LIM, SEUNG WAAI NIM
HEI FOON HON HA YUE TIN, HEI FOON GAN NEI JOI SEUNG GIN, CHUNG SAP MEI LIU YUEN
NGOI YI WING BAT, WOOI GAAN DUEN, JAU SUEN SAI GAAI YUE SING HUNG MOOI TIN, GOI BIN
NGOI NEI GANG DOH, JUNG BAT GAAM BOON DIM, JUI NGOI TING NEI, SING SIN
SUI HING HING GIU WOON NGOH, WOON SING SAM JUNG NGOI FOH
HANG WAN JI YAN YAU JEUK NEI, BAT JOI LAU LONG YUE CHO TO
LOI SAM SAM PO GAN NGOH, YEUNG CHI SAM GA SEUNG SOH
LOK MOK FOON YAN TING JEUK NEI YAU CHING MAT YUE, JOI YIN LEUNG NGOH
SING YAM WING MOOT KWAN JOH, JIK SI FAN GAAK SO CHIN LEI, CHING WAAN JOI
SAM JUNG YIN YIT CHI FOH, JUNG YUE GAN NEI JOI SEUNG GIN, WAAI NIM SI JIT MOH
NGOI YI WING BAT, WOOI GAAN DUEN, JAU SUEN SAI GAAI YUE SING HUNG MOOI TIN, GOI BIN
NGOI NEI GANG DOH, JUNG BAT GAAM BOON DIM, JUI NGOI TING NEI, SING SIN
SUI HING HING GIU WOON NGOH, WOON SING SAM JUNG NGOI FOH
HANG WAN JI YAN YAU JEUK NEI, BAT JOI LAU LONG YUE CHO TO
LOI SAM SAM PO GAN NGOH, YEUNG CHI SAM GA SEUNG SOH
LOK MOK FOON YAN TING JEUK NEI YAU CHING MAT YUE, JOI YIN LEUNG NGOH
CHUNG SAM DIK LING LEUK GWOH, SI BAT SEI DIK NGOI NIM
SI YUNG SAM DIK KUET JAAK GWOH, JAAU DO SING NOK YUE GIT GWOH
YING GAM GIK NEI KAP NGOH, JEUNG SI PIN DIK NGOI MO
LOK JOI GAAN FOO SUI YUET LUI YING YIN SI NEI, JOI POOI BOON NGOH
[tab:Chinese]
清风渗著雨点 清新仿似你的脸 常怀念
喜欢看下雨天 喜欢跟你再相见 重拾未了缘
爱意永不 会间断 就算世界与星空每天 改变
爱你更多 总不减半点 最爱听你 声线
谁轻轻叫唤我 唤醒心中爱火
幸运只因有著你 不再流浪与蹉跎
来深深抱紧我 让痴心加上锁
落寞欢欣听著你柔情蜜语 在燃亮我
声音永没困阻 即使分隔数千里 情还在
心中燃热似火 终於跟你再相见 怀念是折磨
爱意永不 会间断 就算世界与星空每天 改变
爱你更多 总不减半点 最爱听你 声线
谁轻轻叫唤我 唤醒心中爱火
幸运只因有著你 不再流浪与蹉跎
来深深抱紧我 让痴心加上锁
落寞欢欣听著你柔情蜜语 在燃亮我
从心的领略过 是不死的爱念
是用心的抉择过 找到承诺与结果
仍感激你给我 像诗篇的爱慕
落在艰苦岁月里仍然是你 在陪伴我
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *