Aaron Kwok – Ngoi Dik Foo Woon

Aaron Kwok – Ngoi Dik Foo Woon

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

CHING FUNG SAM JEUK YUE DIM, CHING SAN FONG CHI NEI DIK LIM, SEUNG WAAI NIM
HEI FOON HON HA YUE TIN, HEI FOON GAN NEI JOI SEUNG GIN, CHUNG SAP MEI LIU YUEN
NGOI YI WING BAT, WOOI GAAN DUEN, JAU SUEN SAI GAAI YUE SING HUNG MOOI TIN, GOI BIN
NGOI NEI GANG DOH, JUNG BAT GAAM BOON DIM, JUI NGOI TING NEI, SING SIN

SUI HING HING GIU WOON NGOH, WOON SING SAM JUNG NGOI FOH
HANG WAN JI YAN YAU JEUK NEI, BAT JOI LAU LONG YUE CHO TO
LOI SAM SAM PO GAN NGOH, YEUNG CHI SAM GA SEUNG SOH
LOK MOK FOON YAN TING JEUK NEI YAU CHING MAT YUE, JOI YIN LEUNG NGOH

SING YAM WING MOOT KWAN JOH, JIK SI FAN GAAK SO CHIN LEI, CHING WAAN JOI
SAM JUNG YIN YIT CHI FOH, JUNG YUE GAN NEI JOI SEUNG GIN, WAAI NIM SI JIT MOH
NGOI YI WING BAT, WOOI GAAN DUEN, JAU SUEN SAI GAAI YUE SING HUNG MOOI TIN, GOI BIN
NGOI NEI GANG DOH, JUNG BAT GAAM BOON DIM, JUI NGOI TING NEI, SING SIN

SUI HING HING GIU WOON NGOH, WOON SING SAM JUNG NGOI FOH
HANG WAN JI YAN YAU JEUK NEI, BAT JOI LAU LONG YUE CHO TO
LOI SAM SAM PO GAN NGOH, YEUNG CHI SAM GA SEUNG SOH
LOK MOK FOON YAN TING JEUK NEI YAU CHING MAT YUE, JOI YIN LEUNG NGOH

CHUNG SAM DIK LING LEUK GWOH, SI BAT SEI DIK NGOI NIM
SI YUNG SAM DIK KUET JAAK GWOH, JAAU DO SING NOK YUE GIT GWOH
YING GAM GIK NEI KAP NGOH, JEUNG SI PIN DIK NGOI MO
LOK JOI GAAN FOO SUI YUET LUI YING YIN SI NEI, JOI POOI BOON NGOH

Chinese

清风渗著雨点 清新仿似你的脸 常怀念
喜欢看下雨天 喜欢跟你再相见 重拾未了缘
爱意永不 会间断 就算世界与星空每天 改变
爱你更多 总不减半点 最爱听你 声线

谁轻轻叫唤我 唤醒心中爱火
幸运只因有著你 不再流浪与蹉跎
来深深抱紧我 让痴心加上锁
落寞欢欣听著你柔情蜜语 在燃亮我

声音永没困阻 即使分隔数千里 情还在
心中燃热似火 终於跟你再相见 怀念是折磨
爱意永不 会间断 就算世界与星空每天 改变
爱你更多 总不减半点 最爱听你 声线

谁轻轻叫唤我 唤醒心中爱火
幸运只因有著你 不再流浪与蹉跎
来深深抱紧我 让痴心加上锁
落寞欢欣听著你柔情蜜语 在燃亮我

从心的领略过 是不死的爱念
是用心的抉择过 找到承诺与结果
仍感激你给我 像诗篇的爱慕
落在艰苦岁月里仍然是你 在陪伴我

Print Lyric Print Lyric