William So ft. Kary Ng – Chung Bat Hei Foon Goo Daan Yat Goh

William So ft. Kary Ng – Chung Bat Hei Foon Goo Daan Yat Goh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

SEUNG GONG BAT YIU JAU, PIN PIN HO SING SUET NGOH NA JOI FOO
MIN DUI SAI GAAI NGOH SA TUET, YAT DIM BAT CHI TAAI SAN FOO
DAAN JOI MAAN MAAN CHEUNG YE LUI, JAAK HA MIN GUI BIN CHUNG YAN NEI JOI SAM SUI
NGOH SOH YAU NGAAN LUI DO FONG FAT YAN NEI YI KONG FOO

YUEN LOI JI YUEN JAU, NGOH FONG JI DO DUI NEI JOI FOO
YUEN NANG LAU JUE NEI SAM, NGOH KEUK GO NGO BAT GOO
YIN JOI YE YE WAI HAU FOOI, DAAN SI YIN JOI JEUNG CHI LIU YAT BOOI
NGOH YAT GUI JOI WOOI, GING WOOI YAU MO KUNG TUNG FOO

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DUK YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DUK YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

DOH SEUNG GONG NEI JI, GAN BOON DUI NEI NGOH JUI JOI FOO
YUEN SUET DUI BAT HEI, JI HOH SIK NEI YI BAT GOO

YIN JOI YE YE WAI HAU FOOI, DAAN SI YIN JOI JEUNG CHI LIU YAT BOOI
NGOH YAT GUI JOI WOOI, GING WOOI YAU MO KUNG TUNG FOO

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

DONG FAN HOI, JIN JUEN FAAN JAK SI NIM GANG GA DOH
FAN HOI FONG JI CHING CHOH, NGOH WING BAT DUNG, HUI JOI NGOI LING YAT GOH

CHUNG LOI MOOT JE BOON CHING CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NGOH BAT DUNG DAK GAN NGOH, DUK JI DUI JOH
YUEN LOI MOOT YAU NEI, JO YAN SEUNG DONG TUNG CHOH

CHUNG BAT, HEI FOON GOO DAAN YAT GOH
HOH SIK PIN PIN GOO DAAN YAT GOH
NEI YAU FAU SEUNG HEI NGOH, YEUK SI JOI YUE
KAU YEUNG NGOH FOOI GWOH, HOH BAT HOH JOI LUEN GWOH

Chinese

想讲不要走 偏偏好胜说我那在乎
面对世界我洒脱 一点不似太辛苦
但在漫漫长夜里 摘下面具便重因你再心碎
我所有眼泪都彷佛因你而狂呼

原来自远走 我方知道对你在乎
原能留住你心 我却高傲不顾
现在夜夜唯後悔 但是现在像迟了一辈
我一句再会 竟会有无穷痛苦

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤独一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤独一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

多想讲你知 根本对你我最在乎
愿说对不起 只可惜你已不顾

现在夜夜唯後悔 但是现在像迟了一辈
我一句再会 竟会有无穷痛苦

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

当分开 辗转翻侧思念更加多
分开方知清楚 我永不懂 去再爱另一个

从来没这般清楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
我不懂得跟我 独自对坐
原来没有你 做人相当痛楚

从不喜欢孤单一个
可惜偏偏孤单一个
你有否想起我 若是再遇
求让我悔过 可不可再恋过

Print Lyric Print Lyric