Jordan Chan – Chui Siu Ji Gaak

Jordan Chan – Chui Siu Ji Gaak

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

LO YAU HON GIN NGOH, YA WOOI GING NGA
PING YAT BOOI JAU BAT JIM, GAM MAAN JUNG HOT BAT YIM
CHIN FOOI SIK YIN HUEN, JAM MOOT LIU NGOH DIK LIM
NING YUEN TING GAU SIU WA, ON WAI HOH MIN JAK MIN

NGOH SUET NGOH NGOI NEI, GAU FAN LEUNG LIU MA
NGOH NO LIK SI TAAM NEI, JIP SAU NGOH DIK JAN SAM HOH YI MA
NGOH TAAI GWOH NGOI NEI, NEI WOOI BEI NGOH HAAK PA, BAT SI MA
JAM MOH NEI NGAAN LUI JI DAK TA, NGOH YA BAT JI DO

YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NEI SI FAU FEI TA BAT GA
DONG SUEN LIU SI TA, NGOH YING SUE, DO BAT HOH PA
JUI PA KEI SAT BEI CHUI SIU JI GAAK
WAAN BAT JI DO, PING MING JAANG JAAT

YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NGOH SI FAU JE MOH TO YIM
JI JI DO FOO CHUT, YI HAU DO BAT JI JAM SUEN
JUI PA KEI SAT SI SUE DAK HAN YUEN
WAAN BAT JI DO, YE YAN SANG YIM

LO YAU HON GIN NGOH, YA WOOI GING NGA
PING YAT BOOI JAU BAT JIM, GAM MAAN JUNG HOT BAT YIM
CHIN FOOI SIK YIN HUEN, JAM MOOT LIU NGOH DIK LIM
NING YUEN TING GAU SIU WA, ON WAI HOH MIN JAK MIN

NGOH SUET NGOH NGOI NEI, GAU FAN LEUNG LIU MA
NGOH NO LIK SI TAAM NEI, JIP SAU NGOH DIK JAN SAM HOH YI MA
NGOH TAAI GWOH NGOI NEI, NEI WOOI BEI NGOH HAAK PA, BAT SI MA
JAM MOH NEI NGAAN LUI JI DAK TA, NGOH YA BAT JI DO

YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NEI SI FAU FEI TA BAT GA
DONG SUEN LIU SI TA, NGOH YING SUE, DO BAT HOH PA
JUI PA KEI SAT BEI CHUI SIU JI GAAK
WAAN BAT JI DO, PING MING JAANG JAAT

YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NGOH SI FAU JE MOH TO YIM
JI JI DO FOO CHUT, YI HAU DO BAT JI JAM SUEN
JUI PA KEI SAT SI SUE DAK HAN YUEN
WAAN BAT JI DO, YE YAN SANG YIM

DOH MOH SEUNG JI DO
YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NEI SI FAU FEI TA BAT GA
DONG SUEN LIU SI TA, NGOH YING SUE, DO BAT HOH PA
JUI PA KEI SAT BEI CHUI SIU JI GAAK
WAAN BAT JI DO, PING MING JAANG JAAT

YUE GAM JE SUEN SAM MOH, NGOH SI FAU JE MOH TO YIM
JI JI DO FOO CHUT, YI HAU DO BAT JI JAM SUEN
JUI PA KEI SAT SI SUE DAK HAN YUEN
WAAN BAT JI DO, YE YAN SANG YIM

Chinese

老友看见我 也会惊讶
平日杯酒不沾 今晚总喝不厌
浅灰色烟圈 浸没了我的脸
宁愿听旧笑话 安慰可免则免

我说我爱你 够份量了吗
我努力试探你 接受我的真心可以吗
我太过爱你 你会被我吓怕 不是吗
怎么你眼里只得他 我也不知道

如今这算甚么 你是否非他不嫁
当选了是他 我认输 都不可怕
最怕其实被取消资格
还不知道 拼命挣扎

如今这算甚么 我是否这么讨厌
只知道付出 以后都不知怎算
最怕其实是输得很远
还不知道 惹人生厌

老友看见我 也会惊讶
平日杯酒不沾 今晚总喝不厌
浅灰色烟圈 浸没了我的脸
宁愿听旧笑话 安慰可免则免

我说我爱你 够份量了吗
我努力试探你 接受我的真心可以吗
我太过爱你 你会被我吓怕 不是吗
怎么你眼里只得他 我也不知道

如今这算甚么 你是否非他不嫁
当选了是他 我认输 都不可怕
最怕其实被取消资格
还不知道 拼命挣扎

如今这算甚么 我是否这么讨厌
只知道付出 以后都不知怎算
最怕其实是输得很远
还不知道 惹人生厌

多么想知道
如今这算甚么 你是否非他不嫁
当选了是他 我认输 都不可怕
最怕其实被取消资格
还不知道 拼命挣扎

如今这算甚么 我是否这么讨厌
只知道付出 以后都不知怎算
最怕其实是输得很远
还不知道 惹人生厌

Video credits: bape127

Print Lyric Print Lyric